ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara Araştırmaları Dergisi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Başkent Ankara’da Cumhuriyet Sonrası Yaşanan Büyük Değişim: Modern Yaşam Kurgusu ve Modern Mekânlar
Large-Scale Change in the Capital Ankara after the Declaration of the Republic: The Construction of Modern Life and Modern Spaces
Adile Nuray Bayraktar
doi: 10.5505/jas.2016.69875  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 67 - 80 (1807 kere görüntülendi)

HAKEMLI MAKALE
2.
Değişen Kültürel Mekânlar, Dönüşen Gelenekler: Ankara’da Hıdırellez Kutlamaları ve Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri
Changing Cultural Spaces, Transformation of the Traditions: Hıdırellez Celebrations held in Ankara and Hamamönü Hıdırellez Festivals
Selcan Gürçayır Teke
doi: 10.5505/jas.2016.70299  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 44 - 59 (1615 kere görüntülendi)

3.
Ankara’da Resimli Bir Ev: Dedebayrak Evi
A Painted House In Ankara: Dedebayrak House
Muzaffer Karaaslan
doi: 10.5505/jas.2016.46330  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 13 - 22 (1471 kere görüntülendi)

4.
Ankara’ya Demiryoluyla Göçler ve İskan Siyaseti (1890-1910)
Migrations to Ankara by Railway and Settlement Policy (1890-1910)
İhsan Seddar Kaynar, Murat Koraltürk
doi: 10.5505/jas.2016.83703  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 12 (1197 kere görüntülendi)

5.
Bir İtalyan Mimarın İlk Ankara Ziyareti: Giulio Mongeri – 1897
An Italian Architect’s First Visit to Ankara: Giulio Mongeri – 1897
Sedat Bornovalı
doi: 10.5505/jas.2016.50469  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 131 - 157 (1071 kere görüntülendi)

GÖRÜŞ YAZISI
6.
Rusûhî İsmâil Ankaravî Bibliyografyası
Bibliography of Rusûhî İsmâil Ankaravî
Ömer Gök
doi: 10.5505/jas.2016.08370  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 60 - 66 (1035 kere görüntülendi)

HAKEMLI MAKALE
7.
Bir Soylulaştırma Örneği: Ankara’da Yerinde Islah Projesinin Beklenmedik Sonuçları
An Example of a Gentrification: Unintended Consequences of an in Situ Rehabilitation Project in Ankara
Reyhan Varlı Görk, Helga Rittersberger Tılıç
doi: 10.5505/jas.2016.72691  JAS 2016; 4 - 1 | Sayfalar 23 - 43 (988 kere görüntülendi)

8.
Geleneksel Ankara Sof Dokumaları
Traditional Sof Weavings of Ankara
Feriha Akpınarlı, Ayşem Yanar
doi: 10.5505/jas.2016.18291  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 170 - 179 (832 kere görüntülendi)

GÖRÜŞ YAZISI
9.
1950’lere Doğru Çerkeş Sokağı ve Çevresi
Savaş Recep Sönmez
doi: 10.5505/jas.2016.92063  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 189 - 204 (793 kere görüntülendi)

HAKEMLI MAKALE
10.
Ankara’nın Bilinmeyen Tarihi: XVIII. Asır Şairi Râzî’nin Ankara’yla İlgili Şiirleri
Ankara’s Unknown History: XVIIIth Century Poet Râzî and His Poems About Ankara
Mustafa Erdoğan
doi: 10.5505/jas.2016.39200  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 104 - 130 (617 kere görüntülendi)

11.
Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz’in Az Bilinen Bir Yapısı: (Übeyde) Elli Apartmanı
A Little-known Building of Demirtaş Kamçıl and Rahmi Bediz: (Übeyde) Elli Apartment
Umut Şumnu
doi: 10.5505/jas.2016.44227  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 158 - 169 (613 kere görüntülendi)

12.
Ahlak Dışı Nesneler: Ulus’ta Kentsel Dönüşümün Bir Psikocoğrafyası
Immoral Objects: A Psychogeography of Urban Transformation in Ulus
Burak Taşdizen, Harun Kaygan
doi: 10.5505/jas.2016.38257  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 89 - 103 (559 kere görüntülendi)

GÖRÜŞ YAZISI
13.
Ataç’ın Ankara’daki Sinema Günleri
Ataç’s Cinema Days in Ankara
Gülseren Mungan Yavuztürk
doi: 10.5505/jas.2016.02997  JAS 2016; 4 - 2 | Sayfalar 180 - 188 (450 kere görüntülendi)

HAKEMLI MAKALE
14.
Hermann Jansen İçin Ankara'da Yeni Bir Görev: Gazi Orman Çiftliği Planlaması
A New Task For Hermann Jansen in Ankara: Planning the Gazi Forest Farm
Leyla Alpagut
doi: 10.5505/jas.2017.88597  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 26 (313 kere görüntülendi)

15.
Benim Bildiğim Ankara
Ankara As Far As I Know
Yalçın Memlük
doi: 10.5505/jas.2017.85570  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 139 - 152 (270 kere görüntülendi)

16.
Sürdürülebilir Kentler İçin Çok Merkezli Gelişme: Ankara Metropoliten Kenti İçin Bir Değerlendirme
Polycentric Development for Sustainable Cities: An Evaluation for the Ankara Metropolitan Area
N Aydan Sat, Z. Aslı Gürel Üçer, Çiğdem Varol, S. Bahar Yenigül
doi: 10.5505/jas.2017.05025  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 98 - 107 (257 kere görüntülendi)

17.
20. Yüzyılda Ankara’nın Kentsel Yapısı ve Ulaşım Sistemindeki Gelişmeler
Developments of Ankara Urban Structure and Transportation Systems in the 20th Century
Ayca Mevlüde Öncü Yıldız
doi: 10.5505/jas.2017.81994  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 108 - 122 (256 kere görüntülendi)

18.
Kentsel Mekân Olarak Demiryolu: Sincan - Kayaş Banliyö Hattı
A Railway as Urban Space: The Sincan – Kayaş Commuter Line
Funda Baş Bütüner, Ela Alanyalı Aral, Selin Çavdar
doi: 10.5505/jas.2017.68077  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 73 - 97 (224 kere görüntülendi)

19.
İç İçe İki Genç Cumhuriyet Ütopyası ve Dönüşümleri; Ankara ve Atatürk Orman Çiftliği
Two Engaged Utopias of Young Turkish Republic and Their Transformations; Ankara and Atatürk Experimental Farm
Zeki Kamil Ülkenli
doi: 10.5505/jas.2017.91300  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 27 - 72 (209 kere görüntülendi)

GÖRÜŞ YAZISI
20.
Bütün Kapıları Ankara’ya Açılan Yazar: Barış Bıçakçı
The Author Who Opens All His Doors to Ankara: Barış Bıçakçı
Ülkü Eliuz
doi: 10.5505/jas.2017.07078  JAS 2017; 5 - 1 | Sayfalar 131 - 138 (177 kere görüntülendi)Makale Çağrısı
Ankara Araştırmaları Dergisi’nin 10. Sayısı için  makale gönderim tarihi 15 Ekim 2017’ye kadar uzatılmıştır.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2016 yılı özel yazı ödülünü C4.S1’de yayımlanan Değişen Kültürel Mekânlar, Dönüşen Gelenekler: Ankara’da Hıdırellez Kutlamaları ve Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri başlıklı makalesiyle Selcan Gürçayır Teke kazanmıştır.

2017 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2015 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale