ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Kanlıgöl ve Ankara’nın Kent Kimliğini Oluşturabilecek Yerbilimsel Özellikler* [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(1): 97-109 | DOI: 10.5505/jas.2018.51423  

Kanlıgöl ve Ankara’nın Kent Kimliğini Oluşturabilecek Yerbilimsel Özellikler*

Nizamettin Kazancı1, Alkut Aytun1, Emine Günok2
1Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara

Kent içindeki doğal oluşumlar kent kimliği ve kent tarihinin ortaya çıkmasında birinci derecede rol sahibidirler. Çünkü bunlar göreceli kalıcı unsurlardır. Bu makalede, eski Ankara’da tren garı ile Sıhhiye arasında bulunan ve günümüzde unutulmuş olan Kanlıgöl semti tanıtılmakta ve semtin isim kaynağının oradaki sıcak su kaplıcaları ve küçük gölcükler olduğuna ilişkin veriler sunulmaktadır. Ayrıca, Ankara kent kimliğinin oluşumuna yardım edebilecek diğer yerbilimsel elemanlar; Ankara akarsuları, Ankara kili ve Ankara taşına dair bilgiler aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanlıgöl, Kent kimliği, Ankara taşı, Ankara kili, Ankara Çayı, Ankara


Kanlıgöl and Geological Properties That May Contribute to the Urban Identity of Ankara**

Nizamettin Kazancı1, Alkut Aytun1, Emine Günok2
1Ankara University Faculty of Engineering Department of Geological Engineering, Ankara
2Gazi University Gazi Education Faculty, Department of Geography, Ankara

Natural formations in a city have primary roles in the development of an urban identity and the city’s history. This article discusses Kanlıgöl (Bloody Lake), a long-forgotten district of Ankara between the historic train station and Sıhhiye district. Evidence is presented that demonstrates that the origin of the name Kanlıgöl derives from the presence of hot water spas and small lakes. In addition, other geological elements are described that may contribute to the urban identity of the city, such as Ankara’s streams, Ankara clay and Ankara stone.

Keywords: Kanlıgöl, Urban identity, Ankara stone, Ankara clay, Ankara’s streams, Ankara


Nizamettin Kazancı, Alkut Aytun, Emine Günok. Kanlıgöl and Geological Properties That May Contribute to the Urban Identity of Ankara**. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(1): 97-109

Sorumlu Yazar: Nizamettin Kazancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 14. Sayısına makale gönderimi için son tarih 30 Haziran 2019’dur.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2018 yılı özel yazı ödülünü C6. S2’de yayımlanan “Re-Creating Nostalgia: Urban Culture in the Citadel, Hamamönü and Hamamarkası Neighbourhoods of Ankara” başlıklı makalesiyle Petek Onur kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2019 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale