ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  1960'lı Yıllarda Kentli Mobilizasyonu: Kentsel İç Mekân Örneği Olarak Esad Mahallesi, Gündelik Yaşam ve Yapısal Dönüşüm [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. Baskıdaki Makaleler: JAS-83792 | DOI: 10.5505/jas.2019.83792  

1960'lı Yıllarda Kentli Mobilizasyonu: Kentsel İç Mekân Örneği Olarak Esad Mahallesi, Gündelik Yaşam ve Yapısal Dönüşüm

Güliz Küçüktaşdemir
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Ankara

Bu makalenin çalışma sahası, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kentsel/kamusal mekânın inşa edildiği Ankara’dır. Çalışmanın konusunu ise Ankara’nın 1950’li yıllar itibariyle yoğunluk kazanan göç alma eylemi kapsamında kentsel planlama stratejilerinde oluşum gösteren sosyal mobilizasyon ve siyasal yaşantı aracılığındaki kentsel dönüşüm meydana getirmektedir. Mobilizasyon, dikey yönelimde kent ekseni ve merkezi kapsamında Ulus’tan temellenen ticari referansları, altyapı hizmetlerini takip etmiştir. Böylece, kent planlama stratejisi kapsamında ideolojik omurga, ‘Bulvar’ aksı doğrultusunda Yenişehir, Çankaya güzergâhında bölgesel olarak farklı gelir gruplarının ikamet ettiği kentsel alanları oluşturmuştur.
Bu güzergâh arasında Cebeci, Maltepe ve makalenin konusu olan Esad Mahallesi, kentli kimliğinin üretimi, yaşamsal ve mekânsal karşılıkları ile siyasal yapılanmanın bir kolu olarak kentin bütününde ticari-konut çoğul işlevli yapı stoğuyla alt merkez özelliğinde yer almıştır. Esad Mahallesi, gündelik yaşamın oluşumu ve dönüşümü bakımından kamuya ait alan deneyimlenmesine uygun çevre olarak kentin iç mekânı karakterinde değerlendirilebilir. Böylece mekânsal, yaşamsal karşılıklar bu yapılanmaya paralel olarak birbirini geliştirmiş, dönüştürmüştür. Küçük Esat, sosyo-demografik özelliklerin kentli rotasyonunda değişime, dönüşüme uğradığı ‘mahalle’ gelenekli bir yerleşke olarak gündelik yaşamın, yapısal dönüşümüne maruz kalmıştır. Bu dönüşüm ile birlikte yaşamsal, mekânsal karşılıklar, gündelik yaşam ara kesitinde yeni bir ara yüz olarak anıtsal tipolojilerinden ayrışmaktadır.
Çalışmanın yöntemi gündelik ve sıradan olanın tarihi ile kente alternatif bir bakış sunmakta resmi tarih yazımında yer almayan/aktarılmayanların okuması olarak değerlendirilmektedir. Karma metot, malzemenin üretimi/araştırılması/paylaşılması sürecini kapsayan nitel veri yöntemini içermiştir. Sözlü tarih çalışması ise, resmî ideolojik anlatıda yer almayan gündelik verileri aktaran verinin oluşturulması anlamında metotun malzemelerinden biridir. Bununla birlikte yayının oluşmasına katkı sağlayan teknik envanter ve bireysel fotoğraf arşivleri konunun diğer malzemelerini oluşturur. Çalışmanın merkezinde gündelik yaşamın kentsel/kamusal mekânsal karşılıkları, kolektif bellek dâhilinde yer almaktadır. Güncel zaman dilimi ile köprü kuran dönem belleği, hâlihazırda parçalarını korumakta olan yaşam biçimine dair izleri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sözlü Tarih, Küçükesat’ın Yapısal Dönüşümü, Gündelik Yaşam, Mobilizasyon, 1960’lı Yıllar, Kolektif Bellek, Kentsel İç Mekân.

Anahtar Kelimeler: Sözlü Tarih, Küçükesat’ın Yapısal Dönüşümü, Gündelik Yaşam, Mobilizasyon, 1960’lı Yıllar, Kolektif Bellek, Kentsel İç Mekân
Sorumlu Yazar: Güliz Küçüktaşdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Makale Çağrısı
Derginin 14. Sayısına makale gönderimi için son tarih 30 Haziran 2019’dur.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2018 yılı özel yazı ödülünü C6. S2’de yayımlanan “Re-Creating Nostalgia: Urban Culture in the Citadel, Hamamönü and Hamamarkası Neighbourhoods of Ankara” başlıklı makalesiyle Petek Onur kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2019 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale