ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara Araştırmaları Dergisi: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
HAKEMLI MAKALE
1.
Juliopolis (Iuliopolis) Antropolojik Araştırmaları: İlk Çalışmalar
Juliopolis (Iuliopolis) Anthropological Research: Preliminary Results
Ali Metin Büyükkarakaya, Asuman Alpagut, Evren Çubukçu, Fabio Cavalli
doi: 10.5505/jas.2018.43433  Sayfalar 111 - 126

2.
Ankara Metropoliten Alanında Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Lokasyon Tercihleri
Location Preferences of Knowledge Intensive Business Services in Ankara Metropolitan Area*
Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Çiğdem Varol
doi: 10.5505/jas.2018.52523  Sayfalar 127 - 144

3.
Nostaljiyi Yeniden Yaratmak: Ankara’nın Kale, Hamamönü ve Hamamarkası Mahallelerinde Kent Kültürü
Re-Creating Nostalgia: Urban Culture in the Citadel, Hamamönü and Hamamarkası Neighbourhoods of Ankara
Petek Onur
doi: 10.5505/jas.2018.41713  Sayfalar 145 - 166

4.
Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Ankara’daki 17 Kurumun Uygulamalarının Analizi
Digitization in Cultural Memory Institutions: Analysis of the Practices Carried Out in 17 Institutions in Ankara
Tolga Çakmak
doi: 10.5505/jas.2018.30502  Sayfalar 167 - 182

5.
1920’lerde Ankara’nın Konut Mimarisi: Yeni Başkentin Yerleşim Bölgelerinde Konut Tipleri
The Residential Architecture of Ankara during the 1920s: The Housing Types in the Settlement Zones of the New Capital City
Deniz Avcı Hosanlı, T. Elvan Altan
doi: 10.5505/jas.2018.08108  Sayfalar 183 - 210

6.
Erken Soğuk Savaş Döneminde Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kent Kültürüne Etkileri
The Effects of the Turkish-American Rapprochement on Ankara City Culture during the Early Cold War
Semih Gökatalay
doi: 10.5505/jas.2018.03522  Sayfalar 211 - 235

GÖRÜŞ YAZISI
7.
Kaybolan Bir Mimari Miras: Ankara Belediye Dairesi
A Lost Architectural Heritage: Ankara Municipal Building
Emre Kolay
doi: 10.5505/jas.2018.29981  Sayfalar 237 - 248Makale Çağrısı
Derginin 14. Sayısına makale gönderimi için son tarih 30 Haziran 2019’dur.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2017 yılı özel yazı ödülünü C5.S2’de yayımlanan “Bir Kırsal Yerleşim Olarak Evciler Mahallesi Peyzaj Özellikleri” başlıklı makalesiyle Yekta Köse kazanmıştır.


2018 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2019 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale