ISSN: 2147-8724
 All articles published in the Journal of Ankara Studies have been licensed to “Creative Commons Attribution 4.0 International License.”  
  Periodic Readings on the City and Architecture: Two Office Buildings in Ankara [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 157-175 | DOI: 10.5505/jas.2020.92485  

Periodic Readings on the City and Architecture: Two Office Buildings in Ankara

Nuray Bayraktar
Başkent University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Architecture, Ankara, Turkey

Readings on the city and architecture are mostly based on certain breaking points. 1950, the year when the Democrat Party came into power, is an important breaking point in this regard. The single-party period began to be debated during World War II and Turkey entered a multi-party system in 1945, holding its first multi-party elections in 1946. The single-party period ended with the 1950 elections, heralding a new political era. This new era saw the end of statism and the birth of a new economic approach driven by the private sector. Socially, life in this period was built on what can be expressed as a rapprochement with America. Another breaking point in this context is 1960, the year the Democrat Party rule ended. The new era corresponds to a time period in which the principles of the social state as well as planned economic policies were implemented, while youth organizations and anti-American movements gained weight. As in other fields, the Democrat Party, which was in power between 1950-1960, caused important changes in the field of architecture, and has become the subject of many studies on the search for new architectures, emerging building types, and planning activities in the cities. Ulus İşhanı and Emek İşhanı are two buildings that exemplify the new building types of this period. This article makes an urban and architectural assessment of these two buildings, which made headlines in recent years, to carry out a periodic reading.

Keywords: Democrat Party period, Architecture, Ulus Office building, Emek Office building, Ankara


Kent ve Mimarlık Üzerine Dönemsel Okumalar: Ankara’da İki İşhanı

Nuray Bayraktar
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye

Kent ve mimarlık üzerine yapılan okumalar çoğunlukla belirli kırılma noktalarını esas alır. Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 yılı bu okumalar açısından önemli bir kırılma noktasıdır. İkinci Dünya Savaşıyla birlikte tek partili dönem tartışılmaya başlanmış, 1945 yılında çok partili yaşama geçilerek 1946 yılında çok partili seçimler gerçekleştirilmiştir. 1950 yılında yapılan seçimler sonucunda tek partili dönem sona ererek yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde devletçilik politikalarına son verilerek özel sektör ağırlıklı yeni bir ekonomik yaklaşımın benimsendiği, toplumsal yaşamda Amerika ile yakınlaşma olarak ifade edilebilecek yeni bir yaklaşımın etkili olduğu görülmektedir. Demokrat Parti iktidarının sona erdiği 1960 yılı bir diğer kırılma noktasıdır. Yeni dönem, sosyal devlet ilkesinin ve planlı ekonomik politikaların hayata geçirildiği, gençlik örgütlenmelerinin ve Amerika karşıtı hareketlerin güçlendiği bir zaman aralığına karşılık gelir. 1950-1960 yılları arasına tarihlenen Demokrat Parti iktidarı tüm alanlarda olduğu gibi mimarlık alanında da önemli değişimlere neden olmuş, gerek yol açtığı yeni mimari arayışlar gerek ortaya çıkan yeni yapı türleri, gerek kentlerde yaşanan imar hareketleri nedeniyle birçok çalışmaya konu oluşturmuştur. Bu yazıda ele alınan Ulus İşhanı ve Emek İşhanı bu dönemin yeni yapı türlerini örnekleyen iki yapıdır. Yazı kapsamında, son yıllarda önemli bir gündem oluşturan bu iki yapı, kentsel ve mimari açıdan ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutularak, dönemsel bir okuma gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti dönemi, Mimarlık, Ulus İşhanı, Emek İşhanı, Ankara


Nuray Bayraktar. Periodic Readings on the City and Architecture: Two Office Buildings in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 157-175

Corresponding Author: Nuray Bayraktar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google ScholarCall For Paper
Journal of Ankara Studies / 16th Issue : Submission deadline for papers is August 15, 2020

Announcement
We are pleased to announce that the winner of the Journal of Ankara Studies writing prize is Sezen Savran with the paper titled "Exploring the Locational Preferences of Syrian Migrants in Ankara and a Case Study of Önder, Ulubey, and Alemdağ Neighborhoods as an Ethnic Urban Enclave” published in V7.I2.


From 2019 onwards, our center has decided to sponsor an annual writing prize. One writer under 35 years old or researcher who has obtained a doctorate within five years who publishes in the Journal of Ankara Studies will be given the journal's special writing prize of 1,000 TL by an independent jury appointed by the VEKAM Board of Directors.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Privacy Statement
Lookus & Online Makale