ISSN: 2147-8724
Determining the Economic Value of Historic Urban Districts through the use of the Hedonic Pricing Model: Ankara Castle District [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(2): 239-251 | DOI: 10.5505/jas.2021.30301

Determining the Economic Value of Historic Urban Districts through the use of the Hedonic Pricing Model: Ankara Castle District

Leila Akbarishahabi
Cappadocia University, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Department of City and Regional Planning, Nevşehir, Turkey

Historic districts, which are an essential source of a society’s historical and sociocultural values, have a semantic value for urban residents. However, the cultural identity of these areas and the semantic values they offer to people are often ignored nowadays in urban design and planning studies. This study aims to reveal the desire of many people to live closer to historic districts, and to encourage local governments to be more aware of the need to conserve these urban areas due to their value as part of a local identity. As historic districts are not normally on the market, determining their semantic value is a complex process, but one that can be achieved with the Hedonic Pricing model. In this study, the effect on house prices of being close to the historic district of Ankara Castle was examined with the help of this Model. In the study, a total of 422 houses was examined, all of which were located within a radius of 1500 meters from the district of Ankara Castle, and the effect of the distance to Ankara Castle on the price of the houses was evaluated. According to the results, the desire to live close to the district was reflected in higher house prices. Houses located within a 500 meter radius of Ankara Castle are sold at an average of 34.3% more than similar houses farther away. It was also found that the price of houses decreased by 5% with each additional 100m of distance away from the district of Ankara Castle.

Keywords: Conservation, Historic districts, Hedonic Pricing Model, Ankara Castle

Kentsel Tarihî Semtlerin Ekonomik Değerlerinin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tespiti: Ankara Kalesi Semti

Leila Akbarishahabi
Kapadokya Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Bir toplumun tarihsel ve sosyokültürel değerlerinin temel kaynağı olan tarihî semtler, kentliler için anlamsal bir değere sahiptir. Ancak günümüzde bu alanların kültürel kimliği ve insanlara sundukları anlamsal değerler kentsel tasarım ve planlama çalışmalarında göz ardı edilmektedir. Bu çalışma, insanların tarihî semtlere daha yakın yaşama isteklerini ortaya çıkarmayı ve yerel yönetimlerin bu alanların kentsel dokuda yerel bir kimlik olarak korunması konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Tarihî semtler piyasa dışı ürünler olduğundan, anlamsal değerlerinin belirlenmesi karmaşık bir süreçtir. Hedonik Fiyatlandırma Modeli, piyasa dışı ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Çalışmada, tarihî bir semt olarak Ankara Kale semtine yakınlığın konut fiyatlarına etkisi bu model yardımıyla incelenmektedir. Bu kapsamda, Ankara Kale semtinin 1500 metre yarıçapında yer alan toplam 422 konut incelenmiş ve Ankara Kalesi’ne olan mesafenin konut fiyatı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Ankara Kale semtine yakın yaşama ve bunun için ödeme yapma isteği dolaylı olarak konut fiyatlarının artışına neden olmuştur. Ankara Kalesi’nin 500 metrelik yarıçapında yer alan konutlar, uzaktaki benzer konutlara göre % 34,3 daha fazla fiyatla satılmaktadır. Ayrıca, Ankara Kale semtine yakın konutların fiyatları her 100 metrede bir uzaklaştıkça % 5 azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Tarihî semtler, Hedonik Fiyatlandırma Modeli, Ankara Kalesi, Ankara

Leila Akbarishahabi. Determining the Economic Value of Historic Urban Districts through the use of the Hedonic Pricing Model: Ankara Castle District. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(2): 239-251

Corresponding Author: Leila Akbarishahabi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale