ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2024
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Ankara’da Bir Roman Mahallesinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Özellikleri: Kale Mahallesi Örneği
Demographic, Economic and Social Characteristics of a Roma Neighborhood in Ankara: An Example of a Castle Neighborhood
İsmet Koç, Melike Saraç, Kumru Döne
doi: 10.5505/jas.2024.28190  Sayfalar 1 - 19

3.
Etnik Yemek ve Göçmenlerin “Ev”i Arayışları: Ankara Çankaya’daki Etnik Restoranlar Örneği
Ethnic Food and Immigrants’ Search for “Home”: Ethnic Restaurants in Çankaya, Ankara
Zeynep Serap Tekten
doi: 10.5505/jas.2024.94547  Sayfalar 21 - 39

4.
“Göç Ettirmeyen Kentsel Dönüşüm” ve Soylulaştırma Ayrımı: Ankara, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Örneği
Urban Regeneration that does not Create Migration and the Segregation of Gentrification: A Case Study of Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Neighborhood, Ankara
Yahya Aydın, Hatice Kayıkcı
doi: 10.5505/jas.2024.28291  Sayfalar 41 - 58

5.
Şehri beslemek, Vatandaşları Güçlendirmek: Ankara İlinde Dayanışma Ekonomisinin Etnografisi
Feeding the City, Empowering the Citizens: An Ethnography of Solidarity Economy in the Municipality of Ankara
Valerio Colosio, Esra Demirkol Colosio
doi: 10.5505/jas.2024.36854  Sayfalar 59 - 79

6.
Mimarlığın Diplomasisi: Mussolini İtalya’sının Perspektifinden Anıtkabir Proje Yarışması
The Diplomacy of Architecture: The Anıtkabir Project Competition from the Perspective of Mussolini’s Italy
Emre Yurdakul
doi: 10.5505/jas.2024.16056  Sayfalar 81 - 118

7.
Komünite, İdeoloji ve Mekân: Çankaya ve Keçiören’de Mimari Aracılığıyla Komünite İnşasında Yerel Yönetimlerin Rolü
Community, Ideology and Space: The Role of Local Governments in the Building of Community through Architecture in Çankaya and Keçiören
Abdullah Eren Demirel
doi: 10.5505/jas.2024.36025  Sayfalar 119 - 133

8.
Ankara Telefon Rehberlerinde Mobilya Reklamlarının İzini Sürmek
Tracing Furniture Advertisements in Ankara Telephone Directories
Kübra Çeber
doi: 10.5505/jas.2024.21549  Sayfalar 135 - 159

LookUs & Online Makale