ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2023
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Polatlı’da Nüfusun Gelişimi ve Mahallelere Göre Yoğunluk Analizi
A Population Development and Density Analysis of the Neighborhoods of Polatlı (Ankara)
Bayram Tuncer, Tahir Tuncer
doi: 10.5505/jas.2023.87609  Sayfalar 161 - 183

3.
Gordion’un Orta Çağ Dönemi Sırlı Seramikleri
Medieval Glazed Ceramics From Gordion
Billur Tekkök Karaöz, Deniz Tamer, Ebru Tamer
doi: 10.5505/jas.2023.97720  Sayfalar 185 - 226

4.
20. Yüzyıldan Günümüze Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı
A Piece of Urban Nature from the 20th Century to the Present: Pastor’s Vineyard
Başak Tükenmez, Buse Ezgi Sökülmez
doi: 10.5505/jas.2023.73792  Sayfalar 227 - 250

5.
Sahne Arkasından Başrole: Ankara’nın Eski Endüstri Alanı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Konser Salonu
From the Backstage to a Lead Role: Old Industrial District of Ankara and the New Concert Hall of Presidential Symphony Orchestra
Mehmet Saner
doi: 10.5505/jas.2023.26918  Sayfalar 251 - 278

6.
Ankara’dan Söz Eden Şarkılarda Yer Bağlılığı: Türkçe Pop Müziğin Yaygın Bir Klişesi
Place Attachment in Songs Mentioning Ankara: A Prevailing Cliché of Turkish Pop Music
Berkay Orhaner
doi: 10.5505/jas.2023.80774  Sayfalar 279 - 292

7.
Edimsel Topoğrafyada Kırsaldan Kentsele: Karakusunlar’ın Dönüşümünü Haritalamak
A Movement from Rural to Urban in Performative Topography: Mapping the Transformation of Karakusunlar, Ankara
H. Nur Özkan Öztürk
doi: 10.5505/jas.2023.24993  Sayfalar 293 - 319

GÖRÜŞ YAZISI
8.
Atatürk Orman Çiftliği’nin Mekânsal Planlanmasında Yönetişim Yaklaşımı
A Governance Approach to the Spatial Planning of Atatürk Forest Farm
Damla Özdemir, Çiğdem Varol
doi: 10.5505/jas.2023.70883  Sayfalar 321 - 347

LookUs & Online Makale