ISSN: 2147-8724
Evaluation of Diplomatic Bilateral Cooperation within the City of Ankara [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(2): 229-253 | DOI: 10.5505/jas.2022.86547

Evaluation of Diplomatic Bilateral Cooperation within the City of Ankara

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Trabzon, Türkiye

The term ‘urban diplomacy’ is used to describe the various activities performed that pertain to international relations between cities. The aim of this study is to evaluate the urban diplomacy of the city of Ankara in the context of bilateral cooperation. Qualitative research is used to determine the nature of measures related to bilateral cooperation and obtain relevant quantitative data. The department archives of the Department of Foreign Relations and the Directorate of Foreign Relations of Ankara Metropolitan Municipality were used for research purposes during March 8-9, 2022. The study concludes that diplomatic bilateral cooperation within the city of Ankara was conducted according to the parameters of Turkish foreign diplomacy and in harmony with national diplomacy. It was also concluded that the relationship between urban politics and bilateral cooperation was influenced by the same political party controlling both central and local governments. In terms of the relationship with urban policies, activities related to bilateral cooperation are determined as a means of promoting the city, rather than providing urban services for Ankara.

Keywords: Local diplomacy, Bilateral cooperation, Turkish foreign politics, Urban politics, Public diplomacy, Municipalities, Ankara Metropolitan Municipality, Sister cities, Ankara

Ankara Kentinin Yerel Diplomasisi Bağlamında İki Taraflı İş Birliklerinin Değerlendirilmesi

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Trabzon, Türkiye

Kentlerin uluslararası ilişkilerini anlatan bir kavram olan yerel diplomasi, farklı faaliyet türleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Makalenin amacı, Ankara kentinin yerel diplomasi faaliyetlerinin söz konusu türlerden biri olan iki taraflı iş birlikleri bağlamında değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemi, Ankara kent yönetiminde iki taraflı iş birliklerinin belirlenmesi, faaliyet türlerinin ve ilişki kurulan ülkelerin niceliksel verilere dönüştürülmesi amacıyla kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü 8-9 Mart 2022 tarihlerinde iki gün süre ile ziyaret edilerek, belediyenin kardeş kentlerle yaptığı dostluk ve iş birliği anlaşmalarına dair arşiv kayıtları incelenmiştir.
Çalışma sonucunda Ankara kentinin yerel diplomasi faaliyetleri bağlamında gerçekleştirdiği iki taraflı iş birliklerinin, Türk dış politikası etkisinde ve ulusal diplomasi ile tamamlayıcılık ilişkisi içerisinde olduğu; kentsel siyaset ile iki taraflı iş birlikleri arasındaki ilişkinin, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin aynı siyasal partiden olması durumundan etkilendiği görülmüştür. İki taraflı iş birliklerinin, Ankara için kentsel hizmetlerin sunulmasında bir araç olmanın yanı sıra yarattığı imkânlarla kentin tanınma stratejilerinin bir parçası olarak kentsel siyasete de yansımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel diplomasi, İki taraflı iş birlikleri, Türk dış politikası, Kentsel siyaset, Kamu diplomasisi, Belediyeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kardeş kentler, Ankara

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem. Evaluation of Diplomatic Bilateral Cooperation within the City of Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(2): 229-253

Corresponding Author: Suna Ersavaş Kavanoz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale