ISSN: 2147-8724
Journal of Ankara Studies
An Italian Writer in the Early Years of the Turkish Republic: Antonio Baldini [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(1): 117-125 | DOI: 10.5505/jas.2022.38039

An Italian Writer in the Early Years of the Turkish Republic: Antonio Baldini

Bülent Ayyıldız
Ankara University, Faculty of Languages History and Geography, Department of Italian Language and Literature, Ankara, Türkiye

This study reviews observations on Ankara made by Antonio Baldini, the 20th century Italian writer, traveler, and journalist. Baldini visited Ankara and travelled in the newly established Republic of Turkey in 1930 upon the request of the newspaper “Corriere Della Sera”, and published his observations in a work entitled Diagonale 1930, Parigi-Ankara. It can be said that the observations of Baldini, and other Italians who witnessed the transformation of Ankara, have not been as closely studied as the works of other travelers and scholars. One of the most remarkable elements of Baldini’s multi-linguistic and multicultural story is how it describes the transformation of Ankara into a modern capital. The work “L’Odeporica/Hodoeporics”, which a foundational travel literature text containing the works of Luigi Monga and Franco Cambi, is used in the examination of Baldini’s travel notes and observations.

Keywords: Antonio Baldini, Italian Travellers, L’Odeporica, Hodoeporics, Italian Literature, Early Republican Period of Türkiye, Ankara

Antonio Baldini: Genç Cumhuriyette Bir İtalyan Yazar

Bülent Ayyıldız
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara,Türkiye

Çalışmada, 20. yüzyıl İtalyan edebiyatının önemli yazarı Antonio Baldini’nin Ankara’ya dair gözlemleri ele alınmıştır. İtalyan yazar, seyyah ve gazeteci Antonio Baldini, 1930 yılında Corriere della Sera gazetesinin talebi üzerine yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve başkent Ankara’ya bir seyahat gerçekleştirir. Ardından, seyahate dair notlarını Diagonale 1930, Parigi-Ankara başlıklı bir eser olarak yayımlar. Şehrin dönüşümüne tanıklık eden Baldini’nin ve diğer İtalyanların gözlemlerini ve İtalyan kaynaklarını Ankara tarihi açısından benzersiz kılan, diğer ülkelerin seyyah ve bilginlerinin eserlerine nazaran az çalışılmış olmalarıdır. Baldini’nin seyahat notlarını ve gözlemlerini incelerken kuramsal açıdan, seyahat edebiyatındaki “L’Odeporica/Hodoeporics” kavramından ve konunun teorisyenleri Luigi Monga ve Franco Cambi’nin çalışmalarından faydalanılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, oldukça erken bir dönemde Ankara’yı ziyaret eden önemli bir entelektüel olarak Baldini’nin gezi notlarından oluşan Diagonale 1930, Parigi- Ankara eserinden hareketle “Ankara” şehrine ait bir tarihsel dönüşüm hikâyesi ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Antonio Baldini, İtalyan Seyyahlar, Odeporica, Hodoeporics, İtalyan Edebiyatı, Türkiye Erken Cumhuriyet Dönemi, Ankara

Bülent Ayyıldız. An Italian Writer in the Early Years of the Turkish Republic: Antonio Baldini. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(1): 117-125

Corresponding Author: Bülent Ayyıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale