ISSN: 2147-8724
On the Human Remains Unearthed from Akyurt Kalaba Tumulus [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. Ahead of Print: JAS-73644 | DOI: 10.5505/jas.2021.73644

On the Human Remains Unearthed from Akyurt Kalaba Tumulus

Ali Metin Büyükkarakaya
Hacettepe University, Faculty of Literature, Department of Anthropology, Ankara, Turkey

Akyurt Kalaba Tumulus located in Akyurt District of Ankara Province was excavated by the Museum of Anatolian Civilizations in 2012. During excavation, a burial chamber containing the dromos, anterior chamber and the main chamber, located close to the center of the Tumulus, was brought to light. In addition, cremains were found in ostotheks with the cremation areas and an inhumation burial near the southeast slope of the tumulus. The coins found in the graves have showed that the Tumulus was used between the middle of the first century and the beginning of the third century. In this study, human remains unearthed are examined and evaluated with the other archaeological findings in the context of mortuary practices. It was found that there were inhumation remains of three adults and a infant and cremains of an adult in the burial chamber. While cremains of an adult woman and a 9-10 year old child were identified in the ostotheks, it was understood that the inhumation grave belonged to an adult. The examination of cremains (i.e. discolorations and changes in the shape of the bones) has indicated that the corpses of the dead were cremated while they were flesh, and the pyre fire in the cremation areas reached temperatures above 700-900 °C. The presence of a well-preserved burial chamber with its architectural elements, and cremation areas with ostotheks, and also the presence of different burial practices make Akyurt Kalaba Tumulus a unique position among its similar ones. In the study, the Tumulus could be evaluated holistically by using the bioarchaeological and archaeological data together and more conclusive results have been achieved.

Keywords: Galatia, Roman Period, Tumuli, Burial chamber, Inhumation, Cremated bones, Mortuary practices

Akyurt Kalaba Tümülüsünden Gün Işığına Çıkarılan İnsan Kalıntıları Üzerine

Ali Metin Büyükkarakaya
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Ankara ili Akyurt ilçesinde bulunan Akyurt Kalaba Tümülüsü 2012 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından kazılmıştır. Yürütülen çalışmalarda, Tümülüs’ün merkezine yakın konumda yer alan, dromos, ön oda ve ana odayı içeren bir mezar odası gün ışığına çıkarılmıştır. Ayrıca Tümülüsün çeperine yakın kısımlarda, kremasyon alanları ve ostotekler içinde kremasyon kalıntıları ile bir inhumasyon gömü de bulunmuştur. Mezarlarda bulunan sikkeler Tümülüsün 1. yüzyılın ortaları ile 3. yüzyılın başı aralığında kullanıldığını göstermektedir. Bu çalışmada, ortaya çıkarılan insan kalıntıları incelenmekte ve arkeolojik unsurlar ile birlikte tüm bulgular ölüm uygulamaları bağlamında değerlendirilmektedir. Mezar odasında üç erişkin ve bir bebeğe ait inhumasyon kalıntılar ile bir erişkine ait kremasyon kalıntıları olduğu anlaşılmıştır. Ostoteklerde bir erişkin kadına ve 9-10 yaşında bir çocuğa ait kremasyon kalıntıları belirlenmişken inhumasyon mezarın bir erişkine ait olduğu anlaşılmıştır. Kremasyonlarla ilgili inceleme (renklenmeler ve kemiklerdeki biçim değişiklikleri), ölülerin cesetlerinin etli iken yakıldığını, kremasyon alanlarındaki pyre ateşinin 700-900 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara ulaşmış olduğunu göstermiştir. Mimari unsurlarıyla birlikte iyi korunmuş bir mezar odası ve kremasyon alanlarıyla gömü yapılan ostoteklerin bulunması ve farklı gömü uygulamalarının bir arada yer alması Akyurt Kalaba Tümülüsü’nü benzerleri arasında eşsiz bir konuma taşımaktadır. Çalışmada, biyoarkeolojik ve arkeolojik bulguların birlikte ele alınmasıyla Tümülüse ait bütüncül bir değerlendirme yapılabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Galatia, Roma Dönemi, Tümülüsler, Mezar odası, İnhumasyon, Yanmış kemikler, Ölüm uygulamalarıCorresponding Author: Ali Metin Büyükkarakaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale