ISSN: 2147-8724
Ankara’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden bir örnek: Erzurum Oteli [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 130-142

Ankara’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden bir örnek: Erzurum Oteli

Hasan Fevzi Çügen, Mehmet Emin Yılmaz, Fatih M. Tanrıveren
Asır Proje Restorasyon Mimarlık Ltd. Şti.

Ankara’nın başkent olmasıyla birlikte ortaya çıkan konaklama sorunu, şehirde bulunan bazı konutlarda işlev değişikliğini gerektirmiştir. 1930’lu yıllarda bu değişikliğe dâhil olan yapılardan biri de Erzurum Oteli’dir. Erzurum Oteli, Ulus semtinde, kent hal binasının
hemen yanındaki Avrupa Oteli’nin bitişiğinde yer almaktadır. Bu çalışmada Neo-Klasik tarzda inşa edilen ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin belirgin özelliklerini taşıyan örneklerinden olan Erzurum Oteli’nin mimari özellikleri ile inşasına dair bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Ankara, Macar ustalar, Restorasyon, Erzurum Oteli, Mimari özellikler, Oteller

A model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Hasan Fevzi Çügen, Mehmet Emin Yılmaz, Fatih M. Tanrıveren
Asır Proje

As Ankara became the capital, the emerging problem of accommodation required a change in the function of some dwellings in the city. In the 1930s, the Hotel Erzurum was one of the buildings involved in this change. Hotel Erzurum was located in the Ulus district, right next to the Hotel Europe which was next door to the city’s wholesale produce market. In this study information is given about the construction and architectural features of Hotel Erzurum, which was built in the neo-classical style and was one of the examples with the salient features of the First National Architecture Period structures.

Keywords: First National Architecture Period, Ankara, Hungarian master builders, Restoration, Hotel Erzurum, Architectural features, Hotels

Hasan Fevzi Çügen, Mehmet Emin Yılmaz, Fatih M. Tanrıveren. A model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 130-142

Sorumlu Yazar: Hasan Fevzi Çügen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale