ISSN: 2147-8724
Ankara’nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul: “Makarr” ve “Payitaht” [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 75-88

Ankara’nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul: “Makarr” ve “Payitaht”

Cemile Burcu Kartal
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul

23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılışının ve Ankara’nın Millî Mücadele merkezi haline gelişinin ardından Anadolu’da büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimde eski ve yeni yönetimin arasında yaşanan iktidar çatışmaları İstanbul ve Ankara ekseninde de bir kez daha ortaya çıkmıştır. 1922 yılında savaş sona erip barış görüşmelerinin başlamasıyla; Ankara ve İstanbul’un başkentlik tartışmaları da özellikle dönem basınında yer almıştır. Bu makalede İstanbul ve Ankara basını özelinde, gazetelerde yapılan başkent tartışmalarının niteliği ele alınarak dönemsel bir analiz ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, İstanbul, Başkent, Makarr, Payitaht, Basın

Ankara and Istanbul in the Press of the Period During the Process of Ankara’s Being the Capital: “Makarr” and “Payitaht”

Cemile Burcu Kartal
İstanbul University Faculty Of Political Science, İstanbul, Turkey

A significant change took place in Anatolia following the opening of the Grand National Assembly on April 23, 1920 in Ankara, and turning it into the centre of the national struggle. In the course of this change, the power conflict between the old Sultanate and the new Republican administrations once again appeared along the Istanbul and Ankara axis as for the capitals of their respective administrations. After the war of independence ended in 1922 and peace talks began with the Allies, discussions on the issue of status of Ankara and İstanbul being
the capital city emerged in the press of the period. In this article, an attempt is made to present an analysis of the Ankara-İstanbul conflict that persists even to this day, particularly by treating the aspects of these debates which took place in Ankara and İstanbul newspapers.

Keywords: Ankara, İstanbul, the Capital, Makarr, Payitaht, Press

Cemile Burcu Kartal. Ankara and Istanbul in the Press of the Period During the Process of Ankara’s Being the Capital: “Makarr” and “Payitaht”. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 75-88

Sorumlu Yazar: Cemile Burcu Kartal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale