ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Kurulan Toplumsal Yaşam Alanları [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 321-345 | DOI: 10.5505/jas.2017.30074  

Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Kurulan Toplumsal Yaşam Alanları

Güven Dinçer
Hukukçu, Ankara Araştırmacısı

Bu yazı, daha önce ülkenin bölgesel merkezlerinden biri olan Ankara’nın başkent olarak kuruluş döneminde oluşan toplumsal yaşam alanlarının öyküsüdür. Bu alanlar Cumhuriyetin amacına, kuruluş yerlerine, imar planlarında verilen işleve veya doğal oluşum sürecine göre şekillenmişlerdir. Cumhuriyet’in kurucuları kentleşme ile ilgili planlamalarında ve uygulamalarında yeşil alan ve toplumsal yaşam alanlarının kurulmasına özel bir önem vermişlerdir. Ancak 1938’den itibaren günümüze kadar bu alanlar, çeşitli yönetimlerce farklı amaçlar doğrultusunda talan edilmiş, yapıları bozulmuş; halka hizmet vermek amacından uzaklaştırılmışlardır. Yazıda ayrıca Ankara’nın şimdiye kadar çok fazla yazıya konu edilmeyen toplumsal yaşam alanlarından Cebeci Çayırı anlatılmakta; bu alanda düzenlenen farklı eğlenceler, gösteriler, tiyatrolar, revüler ve operetlerden örnekler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Orman Çiftliği, Çubuk Barajı, Gençlik Parkı, Cebeci Çayırı, Toplumsal yaşam alanları, Ankara


Social Living Spaces Established in Ankara in the Republican Era

Güven Dinçer
Hukukçu, Ankara Araştırmacısı

This piece is the story of social living spaces formed in Ankara, which was formerly one of the regional centers of the country, during its establishment as the capital. These spaces were shaped according to the aim of the republic, the places it was established, the function given to construction plans and its natural formation process. The founders of the republic paid special attention to the establishment of green spaces and social living spaces in the planning and implementation of urbanization. However, from 1938 to the present day, these spaces have been ransacked and their buildings destroyed by different administrations in the service of different aims. The piece also explains Cebeci Meadow, one of Ankara’s social living spaces that has not been the topic of many articles, giving examples of the different entertainment, performances, theater, revues and operettas held in this area.

Keywords: Atatürk Forest Farm, Çubuk Dam, Gençlik Parkı, Cebeci Meadow, Social living spaces, Ankara


Güven Dinçer. Social Living Spaces Established in Ankara in the Republican Era. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 321-345

Sorumlu Yazar: Güven Dinçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale