ISSN: 2147-8724
Bir Ankara Fotoğrafçısı: Osman Darcan [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(2): 220-227 | DOI: 10.5505/jas.2015.32032

Bir Ankara Fotoğrafçısı: Osman Darcan

Gülseren Mungan Yavuztürk
Araştırmacı-Yazar

Çalışmada, Ankara fotoğrafhaneleri tarihinin önemli isimlerinden Foto Osman Darcan tanıtılmaktadır. İstanbul’da tanıştığı ünlü Avusturyalı fotoğrafçı Othmar Pferschy’nin izinden giderek değerli işlere imzasını atan Darcan, aktüalite fotoğrafçısı ve film operatörü olarak görev yaptığı Matbuat Umum Müdürlüğü Foto Film Merkezi’nden ayrıldıktan sonra, 1943’te Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi’nde sahne fotoğrafları çekmeye başlamış; bu görevi, Devlet Tiyatrosu fotoğrafçısı olarak yaşamının sonuna kadar sürdürmüştür. Aynı zamanda Anafartalar Caddesi’nde açtığı stüdyoda, Ankara’nın önde gelen seçkin kişileriyle tanınmış sanatçıları görüntüleyen usta fotoğrafçı, tüm bu çalışmalar boyunca çektiği hayranlık uyandıran karelerle, meslekteki yetkinliğini sanatkârlık düzeyine ulaştırmayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Fotoğrafçılık tarihi, Fotoğrafhaneler, Osman Darcan, Othmar Pferschy

A Photographer From Ankara: Osman Darcan

Gülseren Mungan Yavuztürk
Researcher-Writer

This work introduces Osman Darcan, an important name in the history of Ankara photography studios. Darcan followed in the footsteps of famous Austrian photographer Othmar Pferschy, whom he met in Istanbul, to go on to create his own valuable work. On leaving the Public Press Authority Photo Film Center, where he worked as a newsreel photographer and film operator, in 1943 he began taking photographs at the Tatbikat Theater at the Ankara State Conservatoire, where he continued as the photographer for the State Theater until the end of his life. At the same time, this master photographer took the pictures of a select coterie of Ankara’s leading individuals and well-known performers at a studio he opened on Anafartalar Caddesi. In both these roles, his photographs evoke admiration thanks to Darcan’s professional abilities and level of artistry.

Keywords: Ankara, History of photography, Photography studios, Osman Darcan, Othmar Pferschy

Gülseren Mungan Yavuztürk. A Photographer From Ankara: Osman Darcan. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(2): 220-227

Sorumlu Yazar: Gülseren Mungan Yavuztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale