ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  “Karşılanabilir Konut” Sunumu: TOKİ Ankara Kusunlar Yoksul Grubu Konutları Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 42-53 | DOI: 10.5505/jas.2015.32042  

“Karşılanabilir Konut” Sunumu: TOKİ Ankara Kusunlar Yoksul Grubu Konutları Örneği

Sezen Aslan, Özlem Güzey
Gazi Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yoksul grupların konuta erişiminin sağlanamaması, toplumdaki en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun nedenlerinin başında, yoksul kesimin gelirinin ülkenin mevcut konut piyasasından konut sahibi olmada yetersiz kalıyor oluşudur. Mevcut konut piyasası dışında, hane halkı gelirleri ile konut maliyetleri arasındaki ilişkiye göre, alt gelir gruplarına yönelik konut sunumunu öngören bir kavram olan “Karşılanabilir Konut”; önemli bir konut politikası olarak ortaya çıkmış ve birçok ülke tarafından benimsenmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de devlet bünyesinde kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), alt gelir gruplarına yönelik konut sunumu görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada TOKİ tarafından üretilen ve doğrudan düşük gelirli hane halklarına sunulan konutların “Karşılanabilir Konut” kavramı ışığında ve örnek alan çalışması üzerinden değerlendirilmiştir. Örnek alan olan Ankara Kusunlar Yoksul Gelir Grubu konutlarında 1-10 Mart 2014 tarihleri arasında 100 hane halkına anket uygulanmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarından elde edilen konutların yeterlilik düzeyi üzerinden, uygulamada ortaya çıkan sorunların temel nedenleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karşılanabilir Konut, Yoksul Grubu Konutları, TOKİ


Affordable Housing Provision: A Case Study of TOKI Ankara Kusunlar Low-Income Housing

Sezen Aslan, Özlem Güzey
Gazi University, Department Of City And Regional Planning

The failure to access housing by the low-income households is one of the most important problems worldwide. The most important cause of this problem is the inability of the low-income households to afford housing market prices. The concept of “Affordable Housing” has emerged at this point as an important housing policy, which focuses on the ratio between the household incomes and housing costs. This concept has been adopted by many countries due to envisage housing for lower income households. In this context Housing Development Administration of Turkey (TOKI) provides housing for low-income households. This paper evaluates low-income housing produced by TOKI within the concept of Affordable Housing through the results of a survey realized in TOKI Ankara Kusunlar Low-Income Housing Project. Survey was conducted to 100 household in 1-10 March 2014. The preliminary causes of implementation in the case study area originating from the concept of affordability are discussed.

Keywords: Affordable Housing, Low-income Housing, TOKI


Sezen Aslan, Özlem Güzey. Affordable Housing Provision: A Case Study of TOKI Ankara Kusunlar Low-Income Housing. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 42-53

Sorumlu Yazar: Sezen Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale