ISSN: 2147-8724
İdeoloji ve Politikanın Mekânsal Gösterimi: Keçiören Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 131-158 | DOI: 10.5505/jas.2014.44127

İdeoloji ve Politikanın Mekânsal Gösterimi: Keçiören Örneği

İrem Öz
Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü

Osmanlı Dönemi’ni takiben kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’ya bu bağlamda önemli sembolik anlamlar yüklenmiştir. Modern Türk Cumhuriyeti’nin temsili olan Ankara kenti, modern ve laik bir devlet olarak küresel tabloda yer edinmeyi amaçlamıştır. Diğer şehirlerden farklı olarak, siyasi alanın merkezinde olması sebebiyle, siyasi alanda olan dönüşümleri mekân üzerinden okumak mümkündür. Bu bağlamda, Ankara’nın en büyük ve nüfusu en fazla olan ilçelerinden Keçiören 1994 yılı sonrası siyasi sahada olan dönüşümler sonucunda tamamen değişmiştir.
Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 1994 yılı sonrası başlayan ve hâlâ devam eden dönüşümü incelemektir. AK Parti mimarisinin üzerinde durularak bu dönüşümün etrafında sosyal, politik, kültürel ve ekonomik sahalarda meydana gelen değişimler incelenecektir. Bu çalışma ile amaçlanan, geçmişi sadece fiziksel olarak değil, bunlar ile iç içe geçmiş sosyal ve siyasi olarak da benimsemiş yeni bir mimari oluşumun incelemesini Pierre Bourdieu’nun sosyolojik kavramları ile yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Keçiören, Kentsel dönüşüm, Politik dönüşüm, Tarihselcilik, Seçmecilik, Pierre Bourdieu

Spatial Representations of Ideology and Politics In Urban Scene: Keçiören Example

İrem Öz
Koç University, Institute of Social Sciences, Archaeology and Art History Department

Being the capital city of a newly established Turkish Republic that was descended from the Ottoman Empire, Ankara was attributed a massive symbolic meaning. Ankara became the representative of a new Turkish State that aimed to attain a place in the global picture as being a modern and secular nation state. It carries a distinct characteristic as the reflections of transformations taking place in the political sphere can be read from the urban space. In this context, Keçiören District, being one of the largest and most populated districts of Ankara
has undergone a massive transformation after 1994 with the change in the political structure.
The aim of this study is to make an analysis of the transformation that has been taking place in Keçiören district of Ankara since 1994, focusing on the architecture of AKP government that has been taking place not only in the architectural or urban field but also in the political, social, economic and cultural fields. What has been tried to be analyzed in this study is the emergence of a new architectural style that imitates the past with a modern approach not only in terms of urban and architectural quality but also from social and political motives that are embedded in the “culture” by using Pierre Bourdieu’s sociological notions as elements of interpretation.

Keywords: Keçiören, Urban transformation, Political transformation, Historicism, Eclecticism, Pierre Bourdieu

İrem Öz. Spatial Representations of Ideology and Politics In Urban Scene: Keçiören Example. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 131-158

Sorumlu Yazar: İrem Öz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale