ISSN: 2147-8724
Ankara ili için yönlendirme sistemi tasarımı önerisi, Çankaya ilçesi Kızılay mahallesi uygulama projesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 35-50

Ankara ili için yönlendirme sistemi tasarımı önerisi, Çankaya ilçesi Kızılay mahallesi uygulama projesi

Halime Fişenk Türkkan
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar Ve Tasarım Bölümü, Ankara, Turkey

Bir yere giderken izlenen yolu bulmak için kullanılan yönlendirme sistemleri, ulaşım ve bulundukları yerlerin tanıtımı açısından büyük öneme sahip grafik ögelerdir. Yerleşkelerin kimlikleri, yönlendirme ögelerinin özellikleriyle, böylece kamusal alanlar ve onların
kullanımlarıyla doğrudan ilişkilidirler. Yerleşkeler için tasarlanan yönlendirme sistemleri, bölgeyi tanıtan ve anlatan görsel bir dile sahip olmalı, düzenli bir biçimde kullanılacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı, başkent Ankara için Ankara’nın kalbi
olarak nitelendirilen Kızılay Mahallesi örneği üzerinden yön gösterme işlevini gerçekleştirirken, bilgiye ulaşımı kolaylaştıran, yeniliğe ve teknolojiye açık, ancak geleneklerden de kopuk olmayan, mekânın kimliğine uygun bir yönlendirme sistemi önerisi sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yönlendirme tasarımı, Sistem, Yerleşke kimliği, Ulaşım, Ankara, Kızılay

The design proposal for a guidance system in Ankara province, as-built project for Kızılay district of Çankaya town

Halime Fişenk Türkkan
Başkent University, Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Ankara, Turkey

The guidance systems, which are used for finding the route to a certain place, are the graphic elements of great importance in terms of both the transportation and the publicity of the areas where they are situated. The identity of the premises is directly related to the
characteristics of the guidance elements, as well as the public spaces and their uses. The guidance systems, which are designed for the premises, should have a visual language that introduces the region and they should be designed in a way that allows for regular use. The
aim of this study is to provide a guidance system suitable for the identity of the premises that eases the access to information and while being open to innovation and technology, does not break off with the traditions, all the while carrying out the guidance functionality over the example of Kızılay, a district considered to be the heart of the capital city of Ankara.

Keywords: Guidance design, System, Premises identity, Transportation, Ankara, Kızılay

Halime Fişenk Türkkan. The design proposal for a guidance system in Ankara province, as-built project for Kızılay district of Çankaya town. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 35-50

Sorumlu Yazar: Halime Fişenk Türkkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale