ISSN: 2147-8724
Kanlıgöl ve Ankara’nın Kent Kimliğini Oluşturabilecek Yerbilimsel Özellikler* [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(1): 97-109 | DOI: 10.5505/jas.2018.51423

Kanlıgöl ve Ankara’nın Kent Kimliğini Oluşturabilecek Yerbilimsel Özellikler*

Nizamettin Kazancı1, Alkut Aytun1, Emine Günok2
1Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara

Kent içindeki doğal oluşumlar kent kimliği ve kent tarihinin ortaya çıkmasında birinci derecede rol sahibidirler. Çünkü bunlar göreceli kalıcı unsurlardır. Bu makalede, eski Ankara’da tren garı ile Sıhhiye arasında bulunan ve günümüzde unutulmuş olan Kanlıgöl semti tanıtılmakta ve semtin isim kaynağının oradaki sıcak su kaplıcaları ve küçük gölcükler olduğuna ilişkin veriler sunulmaktadır. Ayrıca, Ankara kent kimliğinin oluşumuna yardım edebilecek diğer yerbilimsel elemanlar; Ankara akarsuları, Ankara kili ve Ankara taşına dair bilgiler aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanlıgöl, Kent kimliği, Ankara taşı, Ankara kili, Ankara Çayı, Ankara

Kanlıgöl and Geological Properties That May Contribute to the Urban Identity of Ankara**

Nizamettin Kazancı1, Alkut Aytun1, Emine Günok2
1Ankara University Faculty of Engineering Department of Geological Engineering, Ankara
2Gazi University Gazi Education Faculty, Department of Geography, Ankara

Natural formations in a city have primary roles in the development of an urban identity and the city’s history. This article discusses Kanlıgöl (Bloody Lake), a long-forgotten district of Ankara between the historic train station and Sıhhiye district. Evidence is presented that demonstrates that the origin of the name Kanlıgöl derives from the presence of hot water spas and small lakes. In addition, other geological elements are described that may contribute to the urban identity of the city, such as Ankara’s streams, Ankara clay and Ankara stone.

Keywords: Kanlıgöl, Urban identity, Ankara stone, Ankara clay, Ankara’s streams, Ankara

Nizamettin Kazancı, Alkut Aytun, Emine Günok. Kanlıgöl and Geological Properties That May Contribute to the Urban Identity of Ankara**. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(1): 97-109

Sorumlu Yazar: Nizamettin Kazancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale