ISSN: 2147-8724
Ankara’daki müzelerde ziyaretçi profillerinin ve motivasyonlarının değerlendirilmesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 1-9

Ankara’daki müzelerde ziyaretçi profillerinin ve motivasyonlarının değerlendirilmesi

Eda Gürel
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu,

Dünya genelinde, azalan devlet desteği nedeniyle, müzelerin kaynak bulmak amacıyla, ziyaretçilerine yöneldikleri görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı; Ankara’daki müze ziyaretçilerinin profil ve motivasyonlarını anlamak, böylece müzelere olan ziyaretlerinin muntazam aktif katılıma dönüşmesine yardımcı olacak stratejilerin geliştirilebilmesine olanak sağlamaktır. Ankara’nın önde gelen beş müzesinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, bu müzelerin ziyaretçiler için eğitim konusunda önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Müzelere yapılan ziyaretlerin artması için, gerek içsel gerek reklam ve promosyon gibi dışsal bazı faktörler önem taşımaktadır. Araştırma sonuçları özellikle dışsal faktörlerin, Ankara’da, müzeleri zaman zaman ziyaret eden grup için önemli bir itici güç olabileceğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzeler, Ziyaretçi profili, Ziyaretçi motivasyonu, Ankara

Evaluation of visitor profiles and motivations at Ankara museums

Eda Gürel
İhsan Doğramacı Bilkent University, School Of Applied Technology And Management, Department Of Tourism And Hotel Management

Museums all over the world appear to be targeting their visitors for resources, thanks to diminishing state support. The purpose of this study is to recognize the profiles and motivations of visitors to museums in Ankara, in order to provide for the development of strategies that will help translate these visits to regular active participation. The results of the study conducted at Ankara’s five principal museums show that these museums play a significant part in education for the visitors. Certain internal and external factors – such as advertising and promotion – are essential to boost museum visits. Study results call attention to external factors in particular, as driving forces for recurrent museum visitors.

Keywords: Museums, Visitor profile, Visitor motivation, Ankara

Eda Gürel. Evaluation of visitor profiles and motivations at Ankara museums. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 1-9

Sorumlu Yazar: Eda Gürel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale