ISSN: 2147-8724
20. Yüzyıldan Günümüze Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 227-250 | DOI: 10.5505/jas.2023.73792

20. Yüzyıldan Günümüze Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı

Başak Tükenmez1, Buse Ezgi Sökülmez2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir, Türkiye

Araştırma, nitelikli bir doğal koruma alanını ve ticari bir işletmeyi içeren doğa parçası Papazın Bağı’nın, 20. yüzyılın başından günümüze mikro tarihinin, şekillenme ve dönüşüm süreçlerinin ‘kentsel doğa’ kavramı çerçevesinde derinlikli bir incelemesini ve değerlendirilmesini yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, bağ ve bağ evi yaşamının Kuloğlu ailesi tarafından terk edildiği ve kentleşmenin etkisiyle alanın kentsel doğa karakteri kazandığı 1960’lı ve 1970’li yıllar dönüm noktası olarak kabul edilerek Papazın Bağı mikro tarihi iki aşamada ele alınmaktadır. Birinci aşamada bağ ve bağ evi kültürü, ikinci aşamada kentleşme ve kentsel doğa ekseninde, Papazın Bağı kentsel doğasının günümüze kadar olan değişim ve dönüşüm süreçlerini meydana getiren etkenler, aktörler ve olaylar; buna bağlı olarak insan, yapılı çevre ve doğanın karşılıklı etkileşimleri ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, Papazın Bağı kentsel doğa parçası, çok aktörlü bir örneklem ve laboratuvar olarak ele alınarak insan, kültür ve kenti doğaya karşıt kavramlar olarak konumlandıran anlatıların ötesine geçilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Kentsel doğa, Bağ kültürü, Mikro tarih, Kültür, Doğa, Ankara

A Piece of Urban Nature from the 20th Century to the Present: Pastor’s Vineyard

Başak Tükenmez1, Buse Ezgi Sökülmez2
1Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Ankara, Türkiye
2Izmir Institute of Technology, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Izmir, Türkiye

The study examines and evaluates the construction, micro-history, and transformation of an example of urban nature: Papazın Bağı (Pastor’s Vineyard). The area is an officially protected natural area and commercial enterprise which has represented the conceptual framework of ‘urban nature.’ since the beginning of the 20th century. The turning point in the history of the area is considered to be around the 1960s and 1970s, which is when the vineyard and vineyard house life was abandoned by the Kuloğlu family and the area kavgained the status, as part of the urbanization of the area, of a protected natural resource. The study tells the microhistory of Pastor’s Vineyard’s in two phases: first the story of the vineyard and vineyard house, and then the urbanization and urban nature process. The factors, actors, and events and, accordingly, the mutual interactions of culture, constructed environment, and nature that led to the transformations that occurred in the urban nature of Pastor’s Vineyard are explored in the two phases. The study can be seen as a discussion of Pastor’s Vineyard as a multi-factored laboratory sample, or a piece of urban nature that tries to go beyond the conventional narratives of nature being in opposition to the city and human culture.

Keywords: Urbanization, Urban nature, Vineyard culture, Microhistory, Urbanization, Culture, Nature, Ankara

Başak Tükenmez, Buse Ezgi Sökülmez. A Piece of Urban Nature from the 20th Century to the Present: Pastor’s Vineyard. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 227-250

Sorumlu Yazar: Başak Tükenmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale