ISSN: 2147-8724
Türk Hamam Müzesi ve Kına Hamamı sergisi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 48-55

Türk Hamam Müzesi ve Kına Hamamı sergisi

Sema Demir
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Ankara

20. yüzyılın ortalarında gelenek olma özelliğini yitiren Beypazarı kına hamamları (gelin hamamı), bugün kültürel belleğimizin bir parçasıdır. Beypazarı’nda yedi gün süren evlilik törenlerinin yapıldığı dönemin bir geleneği olan kına hamamı kültürü, yöre halkının
hafızasında kalanlarla kitabi bir bilgi haline getirilmiş ve Beypazarı’nda 2012 yılında açılan Türkiye’nin ilk ve tek hamam müzesi olan Türk Hamam Müzesi’nin süreli sergilerinden birine dönüştürülmüştür. Bu çalışmada, Beypazarı kına hamamları; Jean Baudrillard’ın
simülasyon, Anthony Giddens’in modernizm hakkında düşündükleri ve Svetlana Boym’un ileri sürdüğü, nostalji kuramları bağlamında kısa bir değerlendirmeye tabi tutularak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hamam kültürü, Gelin hamamı, Kına hamamı, Ankara, Beypazarı, Türk Hamam Müzesi

Turkish Bath Museum and Henna Bath exhibition

Sema Demir
Gazi University, Faculty Of Literature, Department Of Turkish Folklore, Ankara, Turkey

Beypazarı henna baths (bridal baths) of a tradition lost since the mid-Twentieth Century, are today a part of our cultural memory. A practice of a time when wedding ceremonies in Beypazarı lasted seven days, the henna bath culture has been made into a book, based on the reminiscences of locals, which has become a permanent exhibit of Turkey’s first-ever bath museum inaugurated in Beypazarı in 2012. This study takes up the Beypazarı henna baths as a brief evaluation of Jean Baudrillard’s thoughts on simulation, Anthony Giddens’ thoughts on modernism, and the theories of nostalgia put forward by Svetlana Boym.

Keywords: Bath culture, Bridal baths, Henna baths, Ankara, Beypazarı, Turkish Bath Museum

Sema Demir. Turkish Bath Museum and Henna Bath exhibition. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 48-55

Sorumlu Yazar: Sema Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale