ISSN: 2147-8724
II. Dünya Savaşı yıllarında Ankara’da şehir içi ve şehirler arası ulaşım [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 66-74

II. Dünya Savaşı yıllarında Ankara’da şehir içi ve şehirler arası ulaşım

Gönül Güneş
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara

Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle birlikte hızlı bir nüfus artışı yaşanmış ve bu artış beraberinde mimariden ulaşıma toplumsal alanda hızlı bir yapılanmayı getirmiştir. Bu dönemde tüm ülkelerin ekonomilerini ve ilişkilerini de derinden etkileyen II. Dünya Savaşı patlak vermiş, Türkiye savaşa girmesede pekçok alanda ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşamıştır. Bu çalışmanın amacı, savaşın Ankara’nın şehir içi ve şehirler arası ulaştırma sektörüne etkilerini araştırmaktır. Ulaştırma sektörünün ne kadar kullanıldığını gösteren veriler, halkın gelir düzeyi ile beraber yaşam şeklini de ortaya koymaktadır. II. Dünya savaşı yıllarında Ankara’daki ulaşım verilerini kapsayan
bu çalışma, savaşın diğer şehirlerdeki etkilerine de ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Ankara, Ulaşım, Şehir içi ulaşım, Şehirler arası ulaşım

Urban and rural transportation in Ankara during the years of World War II

Gönül Güneş
Hacettepe University, Atatürk Institute, Ankara, Turkey

Upon the proclamation of Ankara as the capital of newly founded Republic of Turkey, the town underwent through a rapid population growth which in turn was accompanied by a rapid structuring, from housing to transportation in the communal area. In this period, World War II that deeply affected the economies and relationships of all the countries, had broken out. Although Turkey kept out of the war, she experienced economic and social hardships in many areas. The purpose of this study is to investigate the effects of war on Ankara’s urban and rural transport sector. Data showing the extent of utilization in this sector also point out to the people’s level of income and their way of living. In addition to exposing the transportation data in Ankara during the years of World War II, this study shall also shed light on the effects of the war in other cities.

Keywords: World War II, Ankara, Transportation, Urban transportation, Rural transportation

Gönül Güneş. Urban and rural transportation in Ankara during the years of World War II. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 66-74

Sorumlu Yazar: Gönül Güneş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale