ISSN: 2147-8724
Bir Fikir Mirası Olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Somut ve Somut Olmayan Değerleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 225-256 | DOI: 10.5505/jas.2017.97269

Bir Fikir Mirası Olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Somut ve Somut Olmayan Değerleri

Selin Çavdar Sert
Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gaziantep

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş tarihini ve sosyo-mekansal değerlerini, uzmanlık alanlarının örtüşen sınırları içinde ele alan azımsanamaz sayıda araştırma bulunmaktadır. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli anısı ve fikir mirası olmak üzere, Cumhuriyet Devrimi’nin toplumsal, kültürel ve mekansal hedefleri, kendi kendine yeten çağdaş bir toplum olabilmenin esas ve usulleri, başkent Ankara’nın imar edilme öyküsü gibi anlam katmanlarıyla ilişkilenen Atatürk Orman Çiftliği; aynı zamanda alanın sınırlarını aşan somut kültür varlıklarını ve doğal sistemleri de barındırmaktadır. Ne var ki, Atatürk Orman Çiftliği’nin somut ve somut olmayan değerlerini tanımlayan ve ilintilendiren kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Araştırma, evrenselleşmesi belirgin biçimde gecikmiş olan Atatürk Orman Çiftliğinin somut ve somut olmayan değerlerine ve gelecek nesillere emanet edilmiş fikir mirasına odaklanan uzmanlıklar arası koruma senaryolarına altlık oluşturmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Orman Çiftliği, AOÇ, Çok katmanlı koruma alanı, Somut miras, Somut olmayan miras, Miras peyzajı, Planlama tarihi, Ankara

Tangible and Intangible Values of Atatürk Forest Farm as a Heritage of Ideas

Selin Çavdar Sert
Gaziantep University Faculty of Architecture, Department of City And Regional Planning, Gaziantep

Within the shared boundaries of various disciplinary domains, there are a substantial number of studies dealing with the history of the establishment and socio-spatial values of Atatürk Forest Farm. The area is represented through the semantic field related to the venerable memory of Mustafa Kemal Atatürk and his heritage of ideas; the social, cultural and spatial goals of the republican revolution; the principles and procedures of being a modern and self-sufficient society; and the history of the establishment of Ankara as a capital. The Atatürk Forest Farm also comprises tangible cultural assets and natural systems – which transcend the borders of the site. Yet, there has not been any study identifying and associating the tangible and intangible values of the farm in a comprehensive way. This study aims to draw a layout for interdisciplinary conservation scenarios that would place the tangible and intangible assets of Atatürk Forest Farm – whose universalisation has been noticeably postponed – and the heritage of ideas bequeathed to future generations in the form of the forest and farm.

Keywords: Atatürk Forest Farm, Multi-layer conservation site, Tangible and intangible heritage, Heritage landscape, Planning history, Ankara

Selin Çavdar Sert. Tangible and Intangible Values of Atatürk Forest Farm as a Heritage of Ideas. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 225-256

Sorumlu Yazar: Selin Çavdar Sert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale