ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara’da yayımlanmış sinema dergilerinin kısa tarihçesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 79-92

Ankara’da yayımlanmış sinema dergilerinin kısa tarihçesi

Gülseren Mungan Yavuztürk
Araştırmacı Ve Yazar

Bu yazıda, 1927-2005 yılları arasında Ankara’da yayımlanmış sinema dergileri ele alınmaktadır. Konu alınan tarihsel süreç içinde yer alan yayın elemanları, eldeki sınırlı sayıda belge ve yayından yola çıkılarak kronolojik bir çizgide ele alınıp sosyo-kültürel bağlantılarıyla
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinema dergileri, Tarihçe, Ankara, Ankara Sinemaları,


A short history of cinema magazines published in Ankara

Gülseren Mungan Yavuztürk
Researcher And Writer

This paper takes up cinema magazines published in Ankara between the years 1927 – 2005. The publishing elements that appeared in the said historic period are studied chronologically, based on the limited number of documentation and publications, and evaluated in sociocultural terms.

Keywords: Cinema journals, History, Ankara, Ankara Sinemaları


Gülseren Mungan Yavuztürk. A short history of cinema magazines published in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 79-92

Sorumlu Yazar: Gülseren Mungan Yavuztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale