ISSN: 2147-8724
Ankara’da yayımlanmış sinema dergilerinin kısa tarihçesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 79-92

Ankara’da yayımlanmış sinema dergilerinin kısa tarihçesi

Gülseren Mungan Yavuztürk
Araştırmacı Ve Yazar

Bu yazıda, 1927-2005 yılları arasında Ankara’da yayımlanmış sinema dergileri ele alınmaktadır. Konu alınan tarihsel süreç içinde yer alan yayın elemanları, eldeki sınırlı sayıda belge ve yayından yola çıkılarak kronolojik bir çizgide ele alınıp sosyo-kültürel bağlantılarıyla
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinema dergileri, Tarihçe, Ankara, Ankara Sinemaları,

A short history of cinema magazines published in Ankara

Gülseren Mungan Yavuztürk
Researcher And Writer

This paper takes up cinema magazines published in Ankara between the years 1927 – 2005. The publishing elements that appeared in the said historic period are studied chronologically, based on the limited number of documentation and publications, and evaluated in sociocultural terms.

Keywords: Cinema journals, History, Ankara, Ankara Sinemaları

Gülseren Mungan Yavuztürk. A short history of cinema magazines published in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 79-92

Sorumlu Yazar: Gülseren Mungan Yavuztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale