ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara'da Havuzbaşları: 1923-1950 [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 105-136 | DOI: 10.5505/jas.2015.14622

Ankara'da Havuzbaşları: 1923-1950

Mehtap Türkyılmaz
Koç Üniversitesi Vekam

Çalışmada, başkent oluşuyla birlikte Ankara’da havuzbaşlarıyla oluşturulmaya başlanan sosyalleşme mekânlarının belleklerdeki yeri, dönüşümü; konuyla ilgili arşiv taraması (dönemin gazeteleri, dergiler ve fotoğraf arşivleri) ve yayımlanmış anılarla birlikte incelenmektedir. Bu taramalardan edinilen bilgiler, ayrıca yaşları 70 ve üzeri Ankaralılarla yapılan söyleşiler ile de desteklenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havuzbaşı, Meydan kurgusu, Kamusal alan, Sosyalleşme, Ankara

Ankara Poolsides: 1923-1950

Mehtap Türkyılmaz
Koç Üniversity Vekam

In this paper, by the proclamation of Ankara as the capital city of Turkey socialization spaces which are created with pools will be examined in terms of transformation and place of these spaces in memories by searching archives (such as newspapers, periodicals and photograph archives of the period) and published memoirs. Besides, the derived information will be supported with interviews.

Keywords: Poolside, Space constract, Public space, Socialization, Ankara

Mehtap Türkyılmaz. Ankara Poolsides: 1923-1950. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 105-136

Sorumlu Yazar: Mehtap Türkyılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale