ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara Kitabevlerine Dair [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 113-129

Ankara Kitabevlerine Dair

Turan Tanyer
Koleksiyoncu

Bu makalede, 1960 yılına kadar Ankara’da kurulan kitabevleri konu edilmiştir. Eski kitabevlerinden günümüze yazılı olarak kalan çok sınırlı sayıda belge olduğundan, Ankara’da kitapçılığın ilk yılları ve ilk kitabevleri konularında çok az bilgi bulunabilmektedir. Makalede gazete kupürleri, kitap kapakları, kitap ayraçları, söyleşiler, ilanlar ve çeşitli kaynaklardan yola çıkılarak, Ankara’da 1930-1960 yılları arasında bazıları yayıncı olarak da hizmet vermiş olan kitabevleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akba Kitabevi, Tarık Edip Kitabevi, Berkalp Kitabevi, Çankaya Kitabevi, Maarif Yayınevi, Tarhan Kitabevi, Haşet Kitabevi

About Bookstores of Ankara

Turan Tanyer
Collector

This article deals with the bookstores established in Ankara until the year of 1960. The information about the first years of bookselling and the first bookstores in Ankara is considerably scarce because of the very limited number of written documents that survived to our day. Within this scope and by means of press clippings, book covers, bookmarks, interviews, advertisements and various sources, the article takes a look at the bookstores in Ankara, some of which also served as publishing houses, between 1930-1960.

Keywords: Akba bookstore, Tarık Edip Bookstore, Berkalp Bookstore, Çankaya Bookstore, Maarif Publishing House, Tarhan Bookstore, Haşet Bookstore

Turan Tanyer. About Bookstores of Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 113-129

Sorumlu Yazar: Turan Tanyer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale