ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Kentsel kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 35-47

Kentsel kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü örneği

Ceyda Kurtar, Mehmet Somuncu
Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara

Tarihî kent alanları ve yapılar, kentlerin kimliğini oluşturmaları açısından önemlidir. Bu nedenle, tarihî alanlar ile yapılarının korunması ve sürdürülebilirliği o kentin kimliğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlar. Bu anlamda, Cumhuriyet öncesinde küçük
bir yerleşim yeri iken, başkent olduktan sonra hızla gelişmeye başlayan ve günümüzde nüfus bakımından Türkiye’nin ikinci büyük metropolü olan Ankara’da kültürel mirasın korunması da büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, Ankara’nın kentsel kültürel
mirasının bir bölümünü oluşturan Hamamönü’nde yapılan koruma çalışmaları sonucunda yaşanan fiziksel ve toplumsal değişimin ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Hamamönü, Kültürel miras, Koruma, Tarihsel çevre, Restorasyon, Kentsel kimlik

Conservation and sustainability of urban cultural heritage: The Ankara Hamamönü example

Ceyda Kurtar, Mehmet Somuncu
Ankara University, Faculty Of Languages, History And Geography

Historic urban spaces and buildings are essential in creating the identity of a city. This is why the conservation and sustainability of historic urban spaces and buildings contribute to the preservation of that city’s identity and development. Thus it is of great importance to conserve the cultural heritage of Ankara, which has grown from a small settlement at the founding of the Republic, into Turkey’s second mostpopulated metropolis since it was designated Capital. The aim of the study is to demonstrate the physical and social change that was the result of the conservation work conducted in Hamamönü, which is a part of Ankara’s urban cultural heritage.

Keywords: Ankara, Hamamönü, Cultural heritage, Conservation, Historic environs, Restoration, Urban identity

Ceyda Kurtar, Mehmet Somuncu. Conservation and sustainability of urban cultural heritage: The Ankara Hamamönü example. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 35-47

Sorumlu Yazar: Ceyda Kurtar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale