ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Artisliğe fazla hevesim vardır…”: Musikî Muallim Mektebi’nin Evrak-ı Metruke’sinde saklı kalanlar [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 56-78

Artisliğe fazla hevesim vardır…”: Musikî Muallim Mektebi’nin Evrak-ı Metruke’sinde saklı kalanlar

Hakan Kaynar
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara

Bu çalışma, Ankara’da yeni kurulan bir okula, 1937 yılında gönderilmiş mektuplara dayanarak gerçekleştirilmiştir. Bu okul yeni nesiller için müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuş ancak 1936 yılında temsil şubesinin de eklenmesiyle Devlet Konservatuvarı’nın ilk nüvesini oluşturmuştu. Okulun akademik kadrosu tarafından ihmal edilen ve arşiv kurumlarının ilgilenmediği bu dökümanlar, okulun eski binasının bodrumunda bir tesadüf eseri bulunmuştur. Bunlar akademiye girmek için sınava kabul edilmek isteyen öğrenci adaylarının dilekçelerini içermektedir. Bu mektupları okurken, onların yeksenak hayatlarını değiştirmeye olan isteklerinin yanında yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş düşüncesinin yankılarını da görürüz. Düşündükleri, yazdıkları ama en önemlisi
kendilerini nasıl tanımladıkları, bize gelişen Türk toplumu hakkında tarihsel bir panaroma vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konservatuvar, Tiyatro, Mektuplar, Modernleşme, Ankara

I have too much proclivity for artistry…”: Things hidden in the forgotten letters of the Music Teacher School

Hakan Kaynar
Hacettepe University, Faculty Of Literature, Department Of History, Ankara, Turkey

This study is based on letters sent in 1937 to a newly-founded school in Ankara. This school was established with the purpose of producing music teachers for the new generations, but formed the nucleus of the State Conservatory with the addition in 1936 of a drama department. These documents, ignored by the school’s academic staff and overlooked by archive institutions, were found by chance at the basement of the school’s old building. These consist of petitions of student candidates for acceptance to take the exams. Reading these letters we not only feel their desires to change their monotonous lives, but also see the echoes of the contemporary thoughts of the newly-formed Republic of
Turkey. Their thoughts, writings and most importantly their self-definitions present a historical panorama of the developing Turkish Society.

Keywords: Conservatory, Theatre, Letters, Modernisation, Ankara

Hakan Kaynar. I have too much proclivity for artistry…”: Things hidden in the forgotten letters of the Music Teacher School. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 56-78

Sorumlu Yazar: Hakan Kaynar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale