ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Tarihe eş zamanlı tanıklık: Ulus ve Kızılay meydanları değişim süreci [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 20-35

Tarihe eş zamanlı tanıklık: Ulus ve Kızılay meydanları değişim süreci

Nuray Bayraktar
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara

Ulus ve Kızılay Meydanları başkent Ankara’da Cumhuriyet sonrası ilk yıllar kamusal kullanımları açısından özelleşmiş en önemli kentsel odaklardır. Kent merkezlerinin değişimine bağlı olarak zaman içinde meydanların kullanım amaçları, kullanıcı grupları, mekânsal tanımları ve kamusal anlamları değişmiştir.

Bu çalışmada, Ulus ve Kızılay Meydanlarına ilişkin bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Meydanların değişimi Cumhuriyetin ilanından günümüze dek gelen süreçte, toplumsal ve ekonomik açıdan özelleşmiş dört dönemde ele alınmış ve eşzamanlı olarak birbirleri ile bağlantılı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Ulus Meydanı, Kızılay Meydanı, Tarihçe

Concurrent testimony to history: The process of change in Ulus and Kızılay squares

Nuray Bayraktar
Başkent University Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Deparment Of Architecture

During the early years of the Rebuplic, the two quite prominent urban centers with regard to their public usage in the capital city of Ankara were Ulus and Kızılay Squares. Depending on the changes in city centers, the purposes of use, the user groups, the spatial definitions and
the social meanings of these squares have also changed through time.

This study aims at an assessment concerning Ulus and Kızılay Squares. The interconnected and concurrent changes of these two squares since the declaration of Republic to the present day are attempted to be put forward in four specific periods in terms of social and economic
aspects.

Keywords: Ankara, Ulus Square, Kızılay Square, History

Nuray Bayraktar. Concurrent testimony to history: The process of change in Ulus and Kızılay squares. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(1): 20-35

Sorumlu Yazar: Nuray Bayraktar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale