ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Kurulan Toplumsal Yaşam Alanları [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 321-345 | DOI: 10.5505/jas.2017.30074

Cumhuriyet Döneminde Ankara’da Kurulan Toplumsal Yaşam Alanları

Güven Dinçer
Hukukçu, Ankara Araştırmacısı

Bu yazı, daha önce ülkenin bölgesel merkezlerinden biri olan Ankara’nın başkent olarak kuruluş döneminde oluşan toplumsal yaşam alanlarının öyküsüdür. Bu alanlar Cumhuriyetin amacına, kuruluş yerlerine, imar planlarında verilen işleve veya doğal oluşum sürecine göre şekillenmişlerdir. Cumhuriyet’in kurucuları kentleşme ile ilgili planlamalarında ve uygulamalarında yeşil alan ve toplumsal yaşam alanlarının kurulmasına özel bir önem vermişlerdir. Ancak 1938’den itibaren günümüze kadar bu alanlar, çeşitli yönetimlerce farklı amaçlar doğrultusunda talan edilmiş, yapıları bozulmuş; halka hizmet vermek amacından uzaklaştırılmışlardır. Yazıda ayrıca Ankara’nın şimdiye kadar çok fazla yazıya konu edilmeyen toplumsal yaşam alanlarından Cebeci Çayırı anlatılmakta; bu alanda düzenlenen farklı eğlenceler, gösteriler, tiyatrolar, revüler ve operetlerden örnekler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Orman Çiftliği, Çubuk Barajı, Gençlik Parkı, Cebeci Çayırı, Toplumsal yaşam alanları, Ankara

Social Living Spaces Established in Ankara in the Republican Era

Güven Dinçer
Hukukçu, Ankara Araştırmacısı

This piece is the story of social living spaces formed in Ankara, which was formerly one of the regional centers of the country, during its establishment as the capital. These spaces were shaped according to the aim of the republic, the places it was established, the function given to construction plans and its natural formation process. The founders of the republic paid special attention to the establishment of green spaces and social living spaces in the planning and implementation of urbanization. However, from 1938 to the present day, these spaces have been ransacked and their buildings destroyed by different administrations in the service of different aims. The piece also explains Cebeci Meadow, one of Ankara’s social living spaces that has not been the topic of many articles, giving examples of the different entertainment, performances, theater, revues and operettas held in this area.

Keywords: Atatürk Forest Farm, Çubuk Dam, Gençlik Parkı, Cebeci Meadow, Social living spaces, Ankara

Güven Dinçer. Social Living Spaces Established in Ankara in the Republican Era. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 321-345

Sorumlu Yazar: Güven Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale