ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Otobüs Sistemi Ücret Ödeme Şekli ve Çeşitliliğinin Dünya Örnekleri İncelenerek Ankara için Modellenmesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 273-282 | DOI: 10.5505/jas.2017.30932

Otobüs Sistemi Ücret Ödeme Şekli ve Çeşitliliğinin Dünya Örnekleri İncelenerek Ankara için Modellenmesi

Seda Hatipoğlu
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara

Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar süregelen kırsal alandan kentlere göç hareketi, Dünya genelinde kentleşme olgusunu belirgin hale getirmiştir. Kentlerde nüfusun artmasıyla birlikte meydana gelen sorunlardan birinin ulaşım problemi olduğu göze çarpmaktadır. Kentlerde rahat ulaşım sağlanabilmesi, öncelikle etkin ve verimli olarak yürütülen toplutaşım sisteminin varlığına bağlıdır. Toplutaşım sisteminin etkin kullanılabilmesinde, taşımada uygulanan ücretlendirme çeşitliliği ve ücret ödeme şekli önemli yer tutmaktadır. Ücretlendirme çeşitliliği toplutaşıma olan talebi, ücret ödeme kolaylığı ise toplutaşımın hızını ve kapasitesini artıracaktır. Çalışmada, başarılı toplutaşım politikaları ile öne çıkan Cenevre, Londra, Tokyo ve Curitiba kentlerindeki otobüs ücretlendirme politikaları ve ücret ödeme şekilleri incelenmiş ve Ankara kenti için uygulama önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yolculuk talep yönetimi, Toplu taşıma, Otobüs, Ücret, Ankara

Examining Diverse World Examples in Transit Fare Collection Systems for Bus and a Model System for Ankara

Seda Hatipoğlu
Gazi University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Traffic Planning and Implementation

The migration from the rural to urban areas since Industrial Revolution up to present has resulted in a global and significant urbanization phenomenon. Transportation, due to the increasing population in the cities, stands out as one of the major problems. Convenient transportation in the cities depends primarily on an efficient and productive public transportation system. Enable to use public transportation system in efficient, pricing varieties and fare payment options/ medias are applied in the transportation are very important. In order public transportation system to be efficient pricing variations and fare payment collection methods should be considered. Pricing varieties increase demands for public transportation and the ease of fare payment increases speed and capacity of public transportation. In this study, bus pricing policies and fare payment options in the cities of Geneva, London, Tokyo and Curitiba which are prominent with successful public transportation policies are examined and practice proposals are presented for the city of Ankara City.

Keywords: Transportation demand management, Public transportation, Bus, Fare, Ankara

Seda Hatipoğlu. Examining Diverse World Examples in Transit Fare Collection Systems for Bus and a Model System for Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(2): 273-282

Sorumlu Yazar: Seda Hatipoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale