ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Yabancı seyyahların gözlemleriyle Roma ve Bizans Dönemi’nde Ankara [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 11-21

Yabancı seyyahların gözlemleriyle Roma ve Bizans Dönemi’nde Ankara

H. Sinan Sülüner
Yapı Bilimci

Çağlar boyunca stratejik konumu ve ana yol güzergâhı üzerinde yer alması nedeniyle Ankara, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biriydi. Osmanlı Dönemi’nde sof ticaretinin Ankara’nın tanınmasında büyük rol oynaması
ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı seyyahların Ankara’yı ziyaret ederek kendi bakış açılarından dönemin Ankara’sını tanımlamaları kültürel mirasımıza katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada, seyahatnamelerdeki bilgiler çerçevesinde Roma ve Bizans Dönemi’ne ait yapılar,
devşirme malzemeler ve yazıtlar dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Seyyahlar, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi, Devşirme malzeme, Yazıtlar

Roman and Byzantine Ankara observed by foreign travellers

H. Sinan Sülüner
Architect

Due to its strategic location and being crossroads of major roads Ankara was one of the most important cities of Anatolia throughout the ages especially during the Roman and Byzantine periods. During the Ottoman period the export of camelot to European countries played an important role in the recognition of Ankara as a trade center that urged European travellers to visit the city. They described Ankara with respect to their own point of view which contributed to our cultural heritage. In this article buildings, spolia and inscriptions belonging to the Roman and Byzantine periods are put forward within the framework of the information given by the travellers.

Keywords: Ankara, Roman Period, Byzantine Period, Travellers, Temple of Augustus, Ankara Castle, Spolia, Inscriptions

H. Sinan Sülüner. Roman and Byzantine Ankara observed by foreign travellers. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 11-21

Sorumlu Yazar: H. Sinan Sülüner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale