ISSN: 2147-8724

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Dergi, Ankara kentinin tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik gelişimini, jeolojik dönüşümünü ve günümüz kentsel sorunlarını farklı disiplinlerin kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya koyan, tartışan, özgün araştırma makalelerine yer vermektedir.

LookUs & Online Makale