ISSN: 2147-8724

Değerlendirme Politikası

Değerlendirme Politikası

Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilecek olan makaleler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün olmalıdır. Makalenin daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış olması ya da   sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gereklidir.

Yayımlanan makalenin sorumluluğu yazara aittir. Makaledeki hiçbir görüş ve düşünce dergiye, editörlere, hakemlere veya yayıncı olan Koç Üniversitesi-VEKAM’a yüklenemez.

Basımı uygun bulunan makalelerin derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir.

Derginin hakemli makaleler bölümünde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, “Kör hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan makaleler, iki ayrı hakeme gönderilmektedir.  İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır.

Hakemler, kendilerine yöneltilen yayınları 3 hafta içerisinde belirtilen kriterlere göre değerlendirdikten sonra, dönüş yapmakla yükümlüdürler. Hakem bu süre içerisinde değerlendirmeyi gerçekleştirmediği takdirde, editörler, hakemden makaleyi çekerek üçüncü ve/veya dördüncü hakeme makaleyi yönlendirir.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya da makalenin reddedilmesine karar verilir.

Reddedilen makalelerin, gerekçesi yazarlarına bildirilir.

Düzeltme istenen makaleler, hakem raporları (hakem isimleri belirtilmeksizin) ve editör notları ile birlikte sistem aracılığıyla yazarlarına iletilir. Yazar istenen düzeltmeleri gerçekleştirdikten sonra sisteme tekrar yükler ve makale ilgili hakeme/hakemlere yeniden iletilir. Süreç, ilgili hakemin yazar tarafından yapılan düzeltmeleri değerlendirmesi ve basılabilir onayına kadar devam eder. 

Hakem görüşleri editörlere nihai karar konusunda sadece görüş belirtir. Nihai karar sadece editörlere aittir.

Derginin görüş makaleleri bölümünde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, derginin editörlerince değerlendirilir. Editörler gerek görürlerse makale hakkında ilgili hakemlerin değerlendirmesini alıp yazarlardan gerekli düzelmeleri isteyebilir ya da makaleyi reddedebilirler.

Dergiye gönderilen makalelerin yayın sürecinin 6 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörler tarafından yazardan / yazarlardan makalelerinde revizyon istedikleri tarih ile yazarın/yazarların düzeltmeleri yaptıkları tarih arasındaki süre 6 aylık süreye dâhil edilmemektedir.

LookUs & Online Makale