ISSN: 2147-8724
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü Giriş Holünün İç Mekân ve Mobilya Bakımından İncelenmesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 71-81 | DOI: 10.5505/jas.2020.20082

Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü Giriş Holünün İç Mekân ve Mobilya Bakımından İncelenmesi

Tuğba Andaç Güzel1, Hacı Hasan Efe2
1Kayseri Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İç Mekân Tasarımı Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

Eski bir Ankara bağ köşkü olan ve Cumhuriyet sonrası yıllarda “Atatürk Köşkü” olarak anılmaya başlayan Atatürk Müze Köşkü 1921 yılında, Atatürk tarafından yaptırılan bazı düzenlemelerin ardından savaş döneminin ve devrimlerin karargâhı, cumhuriyet döneminin ise birincil tanığı olmuştur. Atatürk Müze Köşkü birçok önemli tarihsel olaya ev sahipliği yapmış değerli bir mekândır. Çalışma, köşkte yer alan ve 1923 yılında yapılan tadilattan sonra giriş salonu olarak hizmet veren ve günümüzde “Giriş Holü” olarak da adlandıran bölümün, mobilya ve iç mekânının bilimsel değerlendirmesini içermektedir. Yerinde gerçekleştirilen tespit ve incelemeleri içeren çalışmanın sonuçlarına göre; giriş holü, dikdörtgen formludur. Tavanı, açık renkte ahşap çıtalı yapılmıştır. Ayrıca “Hatai” üslupta kalem işi süslemelere sahiptir. Salonda bulunan mobilya takımının Fransız Neo-Klasik (XVI. Louis) üslubunda, tamamı ceviz ağacından imal edilmiştir. Mobilyaların ayaklarının ise tornalı ve oymalı yapıldığı gözlemlenmiştir. Mobilyaların ergonomik ve antropometrik kriterler açısından günümüz mobilyalarının sayısal ölçü değerleri ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Müze Köşkü, Dekorasyon, Mobilya, İç mekân, Giriş holü, Fransız Neo-Klasik (XVI. Louis) üslup, Ankara

Examination of the Interior and the Furniture of the Entrance Hall in the Presidential Atatürk Museum Mansion

Tuğba Andaç Güzel1, Hacı Hasan Efe2
1Kayseri University, Vocational School, Department of Interior Design, Kayseri, Turkey
2Gazi University, Faculty of Technology, Department of Woodworks Industrial Engineering, Ankara, Turkey

An historic vineyard house in Ankara, the Atatürk Museum Mansion has become to be known as the “Atatürk Mansion” after the establishment of the Republic. In 1921 Atatürk made several changes to the building and began to use it as his headquarters during the war, and subsequently during the implementation of his reforms –as such the mansion is a primary witness of the Republic period. The building is also valuable as the location where many historical events took place. Using on-site observations and investigations, this study aims to make a scientific assessment of the furniture and interior of the “Entrance Hall”, an area of the building that since the 1923 renovation has served as the entrance hall. The study revealed that the rectangular entrance hall has a light-colored wooden lath ceiling, hand-decorated in the “Hatai” style. The furniture, made of walnut-wood, is in the French Neo-Classical (XVI. Louis) style, with the legs decorated with wood lathe and carvings. The furniture of the hall is compatible with present numerical values in terms of ergonomics as well as anthropometric criteria.

Keywords: Atatürk Museum Mansion, Decoration, Furniture, Interior, The entrance Hall, French Neo-Classical (XVI. Louis) style, Ankara

Tuğba Andaç Güzel, Hacı Hasan Efe. Examination of the Interior and the Furniture of the Entrance Hall in the Presidential Atatürk Museum Mansion. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 71-81

Sorumlu Yazar: Tuğba Andaç Güzel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale