ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2020
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
1930’lardan Günümüze Ankara’daki Okul Çocuklarında Boy Uzunluğunun Seküler Değişimi ve Sosyoekonomik Düzey ile İlişkisi
Secular Change in Body Height Among in Ankara Schoolchildren Since 1930’s to Up-to-Date and Relation with Socioeconomic Status
Başak Koca Özer, Ayşegül Özdemir
doi: 10.5505/jas.2020.04127  Sayfalar 1 - 12

3.
Evsizlere Yönelik Alternatif Bir Barınma Evi Tasarımı: Ankara İçin Bir Öneri
An Alternative Shelter Design for Homeless People: A Proposal for Ankara
Esra Orhan Yılmaz, Gülçin Cankız Elibol
doi: 10.5505/jas.2020.22932  Sayfalar 13 - 22

4.
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi
Assessment of the Importance of the Ecosystem Services of Gölbaşı Special Environmental Protection Zone for the City of Ankara
Özlem Uğurlu
doi: 10.5505/jas.2020.46338  Sayfalar 23 - 47

5.
Edebiyat Müzeleriyle Ankara’yı Bir Yazınsal Bellek Mekânı Olarak Algılamak
Perceiving Ankara as a Place of Literary Memory Through Literary Museums
Ferah Burgul Adıgüzel
doi: 10.5505/jas.2020.00922  Sayfalar 49 - 70

6.
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü Giriş Holünün İç Mekân ve Mobilya Bakımından İncelenmesi
Examination of the Interior and the Furniture of the Entrance Hall in the Presidential Atatürk Museum Mansion
Tuğba Andaç Güzel, Hacı Hasan Efe
doi: 10.5505/jas.2020.20082  Sayfalar 71 - 81

7.
Pasajların Düşüşü ve Flanörün Sürgünü, Ankara’da Bir Pasaj
The Fall of Arcades and the Exile of Flaneur, an Arcade in Ankara
Duygu Hazal Simser
doi: 10.5505/jas.2020.30602  Sayfalar 83 - 103

8.
Ankara Gündelik Hayatının Sözlü Tarih Okuması: Güvenevler Mahallesi, 1950-1980
Reading of Everyday Life in Ankara with Oral History: Güvenevler Neighbourhood, 1950-1980
Gizem Büyücek, Seçkin Büyücek
doi: 10.5505/jas.2020.59454  Sayfalar 105 - 125

9.
Herkesin Öyküsüne Ait Bir İç Mekânın Tarihi: Birtan Kundura, Ankara
The History of an Interior Space in Everyone’s Narrative: Birtan Kundura, Ankara
Güliz Taşdemir
doi: 10.5505/jas.2020.64592  Sayfalar 127 - 142

10.
Ankara Sancağından Alınan Olağanüstü Aynî Vergiler (1540-1640)
Extraordinary In-Kind Taxes Collected from the Sanjak of Ankara (1540-1640)
Süleyman Polat
doi: 10.5505/jas.2020.52244  Sayfalar 143 - 156

GÖRÜŞ YAZISI
11.
Kent ve Mimarlık Üzerine Dönemsel Okumalar: Ankara’da İki İşhanı
Periodic Readings on the City and Architecture: Two Office Buildings in Ankara
Nuray Bayraktar
doi: 10.5505/jas.2020.92485  Sayfalar 157 - 175

12.
Türk-Amerikan Derneği: Bir Ankara Kurumunun İlk Yirmi Yılı
Turkish-American Association: The First Twenty Years of an Ankara Institution
Bahar Gürsel
doi: 10.5505/jas.2020.18480  Sayfalar 177 - 186

LookUs & Online Makale