ISSN: 2147-8724
Bir Zamanlar Posta Caddesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 257-281 | DOI: 10.5505/jas.2019.41275

Bir Zamanlar Posta Caddesi

Savaş Recep Sönmez
Serbest Araştırmacı

Araştırmada 1929 Tahtakale Yangını sonrasında, önceki yılların Kızılbey Caddesi ile Uzun Çarşı ve Semerciler Caddesi gibi sokakların akslarının değiştirilmesi ya da birleştirilmesiyle, 1941-1944 yılları arasında oluşturulan Posta Caddesi’nin; 1950 öncesi belleğimizden kalan Devrim İlkokulu, Çerkeş Sokağı, Palabıyığın Meyhanesi, Sulu Han, Postane ve Sebze Hali anılarımızdan hareketle; caddenin tümüyle yitirilen insan ve işyeri dokusu, binaları, güzellikleri ve özellikleri üzerine tarihe not düşülmeye çalışılmıştır.
İncelediğimiz anı kitaplarında konumları kesin olarak tariflenmemiş kimi yapıların yerleri, mimari kitapları ile eski Ankara harita ve rehberlerinin yanı sıra dönem tanıklarının da desteğiyle tam olarak bulunmuştur. Ele alınan uzunca dönem içerisinde tüm binaların hangi firma ya da kişilerce kullanıldığına kronolojik olarak erişilememekle birlikte; ara dönemlerinden bulunabilen bilgiler aktarılıp, ilk halleri ile günümüzdeki durumları, zemin katları sakinleri yardımıyla saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Posta Caddesi, 1950’ler, Devrim İlkokulu, Sulu Han, Eski Ankara

Once Upon a Time Posta Caddesi

Savaş Recep Sönmez
Researcher

This research explores the newly created Posta Caddesi formed by changing or joining the routes of roads such as Kızılbey Caddesi and Uzun Çarşı and Semerciler Caddesi in the aftermath of the 1929 Tahtakale Fire. Taking into account memories related with Devrim Primary School, Çerkeş Sokağı, Palabıyığın Meyhanesi, Sulu Han, Post Office and Vegetable Market, the aim is to record the totally lost human and workplace fabric, buildings, beauties and features of Posta Caddesi.
The places of several buildings whose locations are not precisely described in memoirs are identified using architectural books, old maps and guides of Ankara as well as witnesses of the period. Although a chronological outline of the companies and persons using the buildings cannot be reached for the long period examined, this article presents information on various time periods within this timeframe about the original and current state of buildings with data supplied by inhabitants of ground floors.

Keywords: Posta Caddesi, 1950s, Devrim Primary School, Sulu Han, Old Ankara

Savaş Recep Sönmez. Once Upon a Time Posta Caddesi. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 257-281

Sorumlu Yazar: Savaş Recep Sönmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale