ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2019
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Yüksel Caddesi’nde Gündelik Hayatın ve Mekânın Yaratımı
The Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Duygu Cihanger Ribeiro
doi: 10.5505/jas.2019.63825  Sayfalar 1 - 25

3.
Ulus Meydanı’nın Hikâyesi: Oluşum, Dönüşüm ve Değişim
A Tale of Ulus Square: Emergence, Transformation and Change
Elif Selena Ayhan Koçyiğit
doi: 10.5505/jas.2019.82905  Sayfalar 27 - 73

4.
Alüminyum ile Tasarlamak: 1970’lerde Ankara Mimarlığında Alüminyum*
Designing with Aluminium: Aluminium in the Architecture of 1970s Ankara
Funda Uz
doi: 10.5505/jas.2019.00710  Sayfalar 75 - 103

5.
Ankara’da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ölçeğinde Dönüşen Mekânlar, Değişen Gündelik Hayat Pratikleri
Spatial Transformations and Changing Everyday Life Practices in the New Mamak Urban Regeneration Project, Ankara
Burcu Göközkut, Mehmet Somuncu
doi: 10.5505/jas.2019.48030  Sayfalar 105 - 124

6.
Bir Sinema Seti Olarak Ankara: Ankara Filmleri Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Ankara as a Cinema Set: Reading Architectural History of the City through Ankara Films
Aylin ATACAN
doi: 10.5505/jas.2019.92005  Sayfalar 125 - 146

7.
Erken Soğuk Savaş Ankara’sında Sinema Kültürü
Cinema Culture in Ankara in the Early Cold War Period
Semih Gökatalay
doi: 10.5505/jas.2019.39974  Sayfalar 147 - 174

8.
Ankara’nın Kentsel Yaşamına İz Bırakmış Bir Mekân: Vakko Kızılay Mağazası
A Place that Left its Mark on Ankara’s Urban Life: The Kızılay Store of Vakko
Umut Şumnu, Begüm Uluyurt
doi: 10.5505/jas.2019.43434  Sayfalar 175 - 195

9.
1960’lı Yıllarda Kentli Hareketliliği: Kentsel İç Mekân Örneği Olarak Esat Mahallesi, Gündelik Yaşam ve Yapısal Dönüşüm
Urban Mobilization in the 1960s: Esat Neighbourhood as an Example of Urban Interior, Everyday Life and Structural Transformation
Güliz Küçüktaşdemir
doi: 10.5505/jas.2019.83792  Sayfalar 197 - 211

GÖRÜŞ YAZISI
10.
Yerel Seçimlerde Ankaraʼnın Merkez ve Çevre İlçelerine Dair Sosyo-Mekânsal Bir Analiz Denemesi
A Socio-Spatial Analysis Attempt Regarding the Local Elections in the Central and Peripheral Districts of Ankara
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/jas.2019.84856  Sayfalar 213 - 223

11.
Ankara-İstanbul Arasında Bir Katolik Aile: Aydınyanlar
The Aydinians: A Catholic Family Between Ankara and Istanbul
Aved Kelleci
doi: 10.5505/jas.2019.63935  Sayfalar 225 - 253

12.
Bir Zamanlar Posta Caddesi
Once Upon a Time Posta Caddesi
Savaş Recep Sönmez
doi: 10.5505/jas.2019.41275  Sayfalar 257 - 281

LookUs & Online Makale