ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ulus Meydanı'nın Hikayesi: Oluşum, Dönüşüm ve Değişim [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 27-73 | DOI: 10.5505/jas.2019.82905  

Ulus Meydanı'nın Hikayesi: Oluşum, Dönüşüm ve Değişim

Elif Selena Ayhan Koçyiğit
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara

Bu araştırma bir kültürel miras alanı olan Ulus Meydanı’nın tarihsel süreç içerisinde oluşum, gelişim ve dönüşüm hikâyesi üzerine odaklanmaktadır. Makalede tariflenen dönemlere ait değerlerin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin zaman içinde yaşadığı süreklilik, değişim ve dönüşümü etkileyen ana faktörlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle bu makale ile, kentin önemli bir kamusal açık alanı olarak tariflenen Ulus Meydanı’nın güncel uygulamalar doğrultusunda kültürel niteliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü kaybetme tehlikesine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
Makalenin ilk bölümde, boş bir açık alan olarak Ulus Meydanı’nın tanımlamış olduğu bölgenin Roma Dönemi’nden itibaren günümüze dek kente entegre olma biçimi aktarılmış, zamanla bir meydan niteliği kazanmasını sağlayan tarihi süreç ve etmenler tartışılmıştır. İkinci bölümde ise 19. yy’dan itibaren, özellikle Tanzimat Hareketleri’nin yönetim yapısı ve kente olan etkileri sonucu başlayan meydanlaşma süreci detaylarıyla anlatılmıştır. Devam eden bölümlerde, Cumhuriyetin ilanının, Ankara’nın başkent olma sürecinin ve ideolojik yapının kent mekânına ve kentsel yaşama yansıması, Ulus Meydanı hikayesi üzerinden tartışılmıştır. Takip eden bölümlerde, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan politik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki değişim, uluslararası ilişkilerin kentsel mekânın kurgusundaki rolü ve bu süreçte Ulus Meydanı’nın yeniden şekillenmesi incelenmiştir. Son bölümde ise, tarihi Ankara olarak tariflenen ve Ulus Meydanı ve yakın çevresinin de bir bölümünün dâhil edildiği bölgenin koruma ve yenileme planları doğrultusunda yeniden ele alınması incelenmiştir. Bu planlar meydanın korunması ve meydanı tarifleyen değerlerin sürdürülebilirliği açısından ele alınmıştır. Özellikle alanda uygulanan güncel müdahalelerin 2008 yılında iptal edilmiş olan bir yenileme planıyla yüksek derecede olan benzerliği ve bu projelerin alanın kültürel miras özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri detaylandırılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi kamusal açık alan, Kültürel miras, Kentsel koruma, Koruma amaçlı imar planı, Yenileme planı, Ulus Meydanı, Ankara


A Tale of Ulus Square: Emergence, Transformation and Change

Elif Selena Ayhan Koçyiğit
Başkent University, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Architecture, Ankara

This research focuses on the story of Ulus Square as a heritage place and its emergence, evolution and transformation through time. It is aimed to reveal the values that are ascribed to the area in the periods defined, and to determine the main factors affecting their continuity through time. With a special emphasis on the vulnerability of Ulus Square as an important public open space of the city, this article intend to arouse awareness on the risk of the area to lose its cultural significance, authenticity and integrity as an outcome of current urban projects.
In the first part of the article, the integration of the empty open space (corresponding to todays Ulus Square) to the city is examined starting from Roman Period onwards. Secondly, the emergence of the square which started in the early 19th century and accelerated through Tanzimat Reforms is analysed in detail. In the following parts, reflection of several events such as proclamation of the Republic, declaration of Ankara as the capital and the ideological structure of the state, on urban space and city life is discussed through the story of Ulus Square. On following parts, changes on political, economic and socio-cultural structure of the country after the Second World War, the impact of international relations on urban structure and a parallel transformation on Ulus Square is examined. The last part mainly analyses the role of conservation and renovation master plans on Ulus Square. These plans are analysed regarding their impact on continuity of the square and the values attached to the area. Particularly, the high degree of coherence between current projects and the renovation plan that was repealed in 2008 is emphasized and the negative impacts of these projects on the cultural significance of Ulus Square are discussed in detail.

Keywords: Historic public open space, Cultural heritage, Urban Conservation, Conservation master plan, Renovation plan, Ulus Square, Ankara


Elif Selena Ayhan Koçyiğit. A Tale of Ulus Square: Emergence, Transformation and Change. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 27-73

Sorumlu Yazar: Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale