ISSN: 2147-8724
Benim Bildiğim Ankara [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(1): 139-152 | DOI: 10.5505/jas.2017.85570

Benim Bildiğim Ankara

Yalçın Memlük
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara

Yazıda, 1962’den başlayarak günümüze değin Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel yapısının nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Zaman içinde, plansız, programsız ve tahripkar bir biçimde büyüyen ve değişen Ankara ne yazık ki olumsuz gelişmelere yenik düşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yapısal değişim, Sosyal değişim, Kültürel değişim, Cebeci, Eski Ankara, An

Ankara As Far As I Know

Yalçın Memlük
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara

The piece explains how Ankara’s historical, social and cultural structure has changed from 1962 to the present day. Sadly, over time, Ankara has fallen prey to negative developments through unplanned, unscheduled and destructive growth and change.

Keywords: Structural change, Social change, Cultural change, Cebeci, Old Ankara, Ankara

Yalçın Memlük. Ankara As Far As I Know. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2017; 5(1): 139-152

Sorumlu Yazar: Yalçın Memlük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale