ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2017
1.
Editörden
From the Editor

Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Hermann Jansen İçin Ankara'da Yeni Bir Görev: Gazi Orman Çiftliği Planlaması
A New Task For Hermann Jansen in Ankara: Planning the Gazi Forest Farm
Leyla Alpagut
doi: 10.5505/jas.2017.88597  Sayfalar 1 - 26

3.
İç İçe İki Genç Cumhuriyet Ütopyası ve Dönüşümleri; Ankara ve Atatürk Orman Çiftliği
Two Engaged Utopias of Young Turkish Republic and Their Transformations; Ankara and Atatürk Experimental Farm
Zeki Kamil Ülkenli
doi: 10.5505/jas.2017.91300  Sayfalar 27 - 72

4.
Kentsel Mekân Olarak Demiryolu: Sincan - Kayaş Banliyö Hattı
A Railway as Urban Space: The Sincan – Kayaş Commuter Line
Funda Baş Bütüner, Ela Alanyalı Aral, Selin Çavdar
doi: 10.5505/jas.2017.68077  Sayfalar 73 - 97

5.
Sürdürülebilir Kentler İçin Çok Merkezli Gelişme: Ankara Metropoliten Kenti İçin Bir Değerlendirme
Polycentric Development for Sustainable Cities: An Evaluation for the Ankara Metropolitan Area
N Aydan Sat, Z. Aslı Gürel Üçer, Çiğdem Varol, S. Bahar Yenigül
doi: 10.5505/jas.2017.05025  Sayfalar 98 - 107

6.
20. Yüzyılda Ankara’nın Kentsel Yapısı ve Ulaşım Sistemindeki Gelişmeler
Developments of Ankara Urban Structure and Transportation Systems in the 20th Century
Ayca Mevlüde Öncü Yıldız
doi: 10.5505/jas.2017.81994  Sayfalar 108 - 122

7.
Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısında Doğal Aydınlatmaya Dair İç Mekân Aydınlık Düzeylerinin İncelenmesi: Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji Binası Laboratuvarları Örneği
Analyzing the Interior Levels of Natural Lighting in an Early Republican Era Building: An Example from the Laboratories of Ankara Refik Saydam Sanitation Institute Chemistry and Bacteriology Building
Ayşe Nihan Avcı, İpek Memikoğlu
doi: 10.5505/jas.2017.08208  Sayfalar 123 - 130

GÖRÜŞ YAZISI
8.
Bütün Kapıları Ankara’ya Açılan Yazar: Barış Bıçakçı
The Author Who Opens All His Doors to Ankara: Barış Bıçakçı
Ülkü Eliuz
doi: 10.5505/jas.2017.07078  Sayfalar 131 - 138

9.
Benim Bildiğim Ankara
Ankara As Far As I Know
Yalçın Memlük
doi: 10.5505/jas.2017.85570  Sayfalar 139 - 152

LookUs & Online Makale