ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Lev Nikulin’in Türkiye Anıları Üzerinden Novy Mir’de Ankara’nın Sovyetler Birliği’ne Tanıtılması [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 209-216 | DOI: 10.5505/jas.2021.04909

Lev Nikulin’in Türkiye Anıları Üzerinden Novy Mir’de Ankara’nın Sovyetler Birliği’ne Tanıtılması

Erdal Bilgiç
İktisat Tarihi

Ulus gazetesinin 28 Aralık 1934 tarihli sayısı, Sovyet Rusya’da Novy Mir isimli bir edebiyat dergisinin yaklaşık iki ay boyunca Türkiye’de bulunan edebiyatçı Lev Nikulin’in izlenimlerini bastığını bildiriyordu. Nikulin’in “yeni Türkiye”yi anlattığı belirtilen haberde yazarın İstanbul, Ankara ve İzmir hakkında candan ve canlı tasvirlerle dolu yazılar kaleme aldığı yer almaktaydı. Bu makalede, Nikulin’in Türkiye gezisinin merkezinde yer alan Ankara şehri hakkında yazdıklarına odaklanılarak, Sovyet edebiyatçının Cumhuriyet’in kuruluş dinamiklerini ve kurucu ideolojiyi okurlarına nasıl aktardığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Lev Nikulin, Sovyetler Birliği, Yusuf Akçura, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara

The Introduction of Ankara to The Soviet Union in Novy Mir through the Memoirs of Lev Nikulin

Erdal Bilgiç
Economic History

The Ulus newspaper dated December 28, 1934, reported that the Soviet Russian literary magazine Novy Mir printed the impressions of Lev Nikulin, who spent about two months in Turkey. The article, which is said to be describing “New Turkey”, described the author’s cordial and vibrant articles about Istanbul, Ankara, and Izmir. This study focuses on the writings of Nikulin about the city of Ankara, which he visited in the middle of his tour of Turkey, and how the Soviet writer conveyed the founding dynamics and the ideology of the Republic to his readers.

Keywords: Lev Nikulin, Sovyet Union, Yusuf Akçura, Mustafa Kemal Atatürk, Turkey, Ankara

Erdal Bilgiç. The Introduction of Ankara to The Soviet Union in Novy Mir through the Memoirs of Lev Nikulin. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 209-216

Sorumlu Yazar: Erdal Bilgiç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale