ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2021
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Kişisel Tanıklıklar Bağlamında Mekânsal Okumalar ve Değerlendirmeler: Bir Bellek Mekânı Olarak Ankara Saraçoğlu Mahallesi
Spatial Readings in the Context of Individual Testimony and Evaluations: Ankara Saraçoğlu Neighbourhood as a Place of Memory
Aydan Altınay, Meral Nalçakan
doi: 10.5505/jas.2021.54210  Sayfalar 1 - 34

3.
Siyasal İdeolojiler Bağlamında Mekân İsimlendirmeleri: Ankara’daki Kültür Merkezleri Örneği
The Place of Names within the Context of Political Ideologies: The Case of Cultural Centers in Ankara
Nurettin Özgen, Volkan İdris Sarı
doi: 10.5505/jas.2021.73745  Sayfalar 35 - 54

4.
Ankara Siteler Mobilya Bölgesinin Tasarım Odaklı Sorunlarına Bölgesel bir Çözüm Olarak Tasarım Merkezi
A Design Center as a Regional Solution to the Design-Oriented Problems of the Ankara Siteler Furniture Zone
Adem Varol, Gülçin Cankız Elibol
doi: 10.5505/jas.2021.78941  Sayfalar 55 - 69

5.
Geleneğin Mekânsal ve İşlevsel Değişimi Bağlamında Hamamönü Kına Konakları ve Kına Gecesi Organizasyonları
Hamamönü Henna Mansions and Henna Night Organizations in the Context of Spatial and Functional Changes in Tradition
Gözde Tekin
doi: 10.5505/jas.2021.21043  Sayfalar 71 - 88

6.
Kentsel Peyzajın Değişen Kavramsal Çerçevesi: Ankara Üzerine Değerlendirmeler
The Changing Conceptual Framework of the Urban Landscape: Reflections on Ankara
Funda Baş Bütüner, Selin Çavdar Sert
doi: 10.5505/jas.2021.27146  Sayfalar 89 - 107

7.
1940’lı Yıllarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’da Açtığı Kültürel Propaganda Sergileri
Cultural Propaganda Exhibitions of the British Council in Ankara in the 1940s
Esra Özkan Koç, Raziye Çiğdem Önal
doi: 10.5505/jas.2021.60783  Sayfalar 109 - 151

8.
“Ulus”un Makbul Kadınları: Rövanşist Kent Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme
In Search for Femina Grata: Revanchist Urban Policies in a Historical District of Turkey
Mine Egbatan
doi: 10.5505/jas.2021.06078  Sayfalar 153 - 170

9.
Ankara’da Korunması Gerekli Bir Köy Camisi: Karahoca Köyü Camisi
A Village Mosque in Ankara Under Threat: The Mosque in Karahoca Village
Muzaffer Karaaslan
doi: 10.5505/jas.2021.96658  Sayfalar 171 - 185

10.
Ulus’tan Çankaya’ya Alışılmadık Sesler: Ankara’nın Caz Serüveni (1940-1980)
Unfamiliar Voices from Ulus to Çankaya: Ankara’s Jazz Adventure (1940-1980)
Canan Aykent
doi: 10.5505/jas.2021.26349  Sayfalar 187 - 208

11.
Lev Nikulin’in Türkiye Anıları Üzerinden Novy Mir’de Ankara’nın Sovyetler Birliği’ne Tanıtılması
The Introduction of Ankara to The Soviet Union in Novy Mir through the Memoirs of Lev Nikulin
Erdal Bilgiç
doi: 10.5505/jas.2021.04909  Sayfalar 209 - 216

LookUs & Online Makale