ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Türk-Amerikan Derneği: Bir Ankara Kurumunun İlk Yirmi Yılı [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 177-186 | DOI: 10.5505/jas.2020.18480

Türk-Amerikan Derneği: Bir Ankara Kurumunun İlk Yirmi Yılı

Bahar Gürsel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara, Türkiye

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı neticesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Soğuk Savaş’ın başlamasıyla hızla gelişti ve iki ülkenin toplumsal ve kültürel açılardan birbirini tanıması önemli bir unsur hâline geldi. Bu kapsamda, Türkiye ve Birleşik Devletler arasındaki dostluğun ve kültürel ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi amacıyla, 1951 yılında Ankara’da Türk-Amerikan Derneği kuruldu. Bu yazı, Derneğin ilk yirmi yılına odaklanarak, uluslararası ilişkiler bağlamında karşılıklı anlayışın gelişmesine yaptığı katkının yanı sıra, kurumun kendi arşivinden de faydalanarak Türk-Amerikan Derneğinin Ankara’da düzenlediği çeşitli faaliyetlere değinecek ve başkentin sosyal ve kültürel yaşamına yaptığı kalıcı etkiyi vurgulayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Türk-Amerikan Derneği, Türk-Amerikan ilişkileri, Ankara

Turkish-American Association: The First Twenty Years of an Ankara Institution

Bahar Gürsel
Middle East Technical University, Department of History, Ankara, Turkey

Political, military, economic and cultural relations between Turkey and the United States developed rapidly during the start of Cold War, which had a global impact in the post-World War II era. For both countries, cross-cultural and societal knowledge became important parts of these relations. The Turkish-American Association was established in Ankara in 1951 against this backdrop to further develop the friendship and cultural relations between Turkey and the United States. By focusing on the first twenty years of the Association, this article investigates the Association’s contribution to the development of mutual understanding within the context of international relations. It also emphasizes the Association’s permanent impact on the social and cultural life of the capital through the various activities that were organized by the Association, which are documented in the institution’s archive.

Keywords: Cold War, Turkish-American Association, Turkish-American relations, Ankara

Bahar Gürsel. Turkish-American Association: The First Twenty Years of an Ankara Institution. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(1): 177-186

Sorumlu Yazar: Bahar Gürsel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale