ISSN: 2147-8724

Künye

Künye

Ankara Araştırmaları Dergisi

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Altı ayda bir yayımlanır, hakemli bir dergidir

Koç Üniversitesi Adına Sahibi
Metin Sitti

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehtap Türkyılmaz

Yönetim Yeri
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Yazışma Adresi
Pınarbaşı Mh. Şehit Hakan Turan Cad. No:9 Keçiören 06290 Ankara
Tel: +90 312 355 20 27
Faks: +90 312 356 33 94
www.ankaradergisi.org

LookUs & Online Makale