ISSN: 2147-8724
Ataç’ın Ankara’daki Sinema Günleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 180-188 | DOI: 10.5505/jas.2016.02997

Ataç’ın Ankara’daki Sinema Günleri

Gülseren Mungan Yavuztürk
Araştırmacı, Yazar

Dilimizin ve edebiyatımızın gelişimine adadığı yaşamının en verimli yıllarını Ankara’da yaşamış, gözlerini hayata bu kentte kapamış olan Nurullah Ataç, Ocak 1953’ten Mayıs 1957’ye kadar tuttuğu ünlü Günce’sinde, sınırlı da olsa bazı günler başkent sinemalarında izlediği filmlerden ve kentteki sinema yaşamından da söz açmıştır. Çalışmada, yazarın Günce’deki anlatımlarından yola çıkarak ellili yılların Ankara’sında izlediği filmler ve kentin sinema hayatına dair duygu ve düşünceleri değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nurullah Ataç, Büyük Sinema, Ankara Sineması, Ulus Sineması, Renkli Sinema, Gölbaşı Sineması, Atatürk Bulvarı

Ataç’s Cinema Days in Ankara

Gülseren Mungan Yavuztürk
Araştırmacı, Yazar

Nurullah Ataç, who spent the most productive years of his life devoted to our language and literature in Ankara and who finally closed his eyes in the same city, wrote about the films he watched in the cinemas of the capital on the limited days they were open and the cinematic life of the city in his famous diary, which he kept from January 1953 to May 1957. This work begins with the author’s Diary reminiscences to evaluate his feelings and thoughts about the films he watched in 1950s Ankara and the cinematic life of the city.

Keywords: Nurullah Ataç, Grand Cinema, Ankara Cinema, Ulus Cinema, Renkli Cinema, Gölbaşı Cinema, Atatürk Boulevard

Gülseren Mungan Yavuztürk. Ataç’s Cinema Days in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 180-188

Sorumlu Yazar: Gülseren Mungan Yavuztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale