ISSN: 2147-8724
Ankara Millî Mensucat [Türk] Anonim Şirketi (1916-1930) [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 74-92

Ankara Millî Mensucat [Türk] Anonim Şirketi (1916-1930)

M. Bülent Varlık
İktisatçı

Çalışma, İttihat ve Terakki’nin uyguladığı “Millî İktisat Politikası” anlayışı çerçevesinde Ankara’da bir grup yerel tüccar tarafından oluşturulan Ankara Millî Mensucat Anonim Şirketi’nin kuruluşu, faaliyetleri ve kapanışı hakkında kısa bilgi vermek amacındadır.
Söz konusu yerel tüccarlar 1913 ortalarında bir fabrika kurulması için ilk girişimlerde bulunmuşlar, daha sonra bu çalışmalar sonucu
1916’da bahsedilen anonim şirket kurulmuştur. Bu şirket, üretimin kalitesinin düşük olması nedeniyle muhtemelen 1921-1922 yıllarında kapanmıştır. 1925’te Ankara siyaset ve bürokrasisinin müdahalesi ile yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve şirketin sermayesi
artırılmıştır; ancak bu girişim de sonuç vermemiş ve Şirket 1928’de kapanmıştır. Fabrika 1930’da Türkiye İş Bankası tarafından satın alınmış, yapılan çalışmalardan sonra Yün-İş adıyla yeni bir kuruluş olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Millî iktisat, Ankara, Ankara Millî Mensucat A.Ş., Dokuma sanayii, Türkiye İş Bankası

Ankara National Textiles [Turkish] Incorporated Company (1916-1930)

M. Bülent Varlık
Economist

This study aims to provide brief information on the foundation, activities and closing down of Ankara National Textiles Incorporated Company, which was founded by a group of local tradesmen in Ankara within the scope of the “National Economy Policy” implemented by the Union and Progress Association. The aforementioned local tradesmen undertook the first steps to establish a factory in mid-1913, and as a result of these efforts, the aforementioned incorporated Company was founded in 1916. This Company, probably due to a low quality production, was closed down, possibly around the years 1921-1922. In 1925, a reconstruction process was initiated with the intervention of the politics and bureaucracy of Ankara, and the capital of the Company was increased. However, these attempts failed and finally, the Company was closed down in 1928. The factory was acquired by Türkiye İş Bankası in 1930, and after the endeavors, it continued its
activities as a new company under the name Yün-İş.

Keywords: National economy, Ankara, Ankara National Textiles Inc. Co., Textile industry, Turkish Is Bank

M. Bülent Varlık. Ankara National Textiles [Turkish] Incorporated Company (1916-1930). Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 74-92

Sorumlu Yazar: M. Bülent Varlık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale