ISSN: 2147-8724
1950’lere Doğru Çerkeş Sokağı ve Çevresi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 189-204 | DOI: 10.5505/jas.2016.92063

1950’lere Doğru Çerkeş Sokağı ve Çevresi

Savaş Recep Sönmez
Araştırmacı, Yazar

Bu yazıda, 1950’ler Ankara’sının Çerkeş ve Gonca sokakları çevresinin belleğimizde kalan anılarından yola çıkılarak; tarihi, sosyal ve kültürel yapının nasıl değiştirildiği/değiştiği ve giderek Eski Ankara’yı nasıl yokolma noktasına getirdiği anlatılmak istenmiştir. Bu amaçla “anılar-duyumlar-gözlemler-tanıklıklar”dan hareket edilerek, bu bilgiler belgeler ve fotoğraflarla harmanlanmış, yetemediğimiz yerlerde de “inceleme-araştırma-görüşme”lerle doğrulanmaları yolu izlenmiştir. Sıralanan saptamalarımızın çoğu bu iki sokağın sınırlarını aşıp o günün Türkiye’sinin her yerinde görülebilecek türdendir. Zamanın acımasız tahripkarlığının bu hızlı gidişi karşısında, eski Ankara’yı belki de tümüyle yitirmemiz kaçınılmaz görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çerkeş Sokağı, Gonca Sokağı, Eski Ankara, Ulus, 1940’lar

Savaş Recep Sönmez. 1950’lere Doğru Çerkeş Sokağı ve Çevresi. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(2): 189-204

Sorumlu Yazar: Savaş Recep Sönmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale