ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2023
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
COVID-19 Pandemisi Sürecindeki Çevrimiçi Market Alışveriş Tercihleri ile Perakende Marketlerin Erişilebilirliği Arasındaki İlişkiler: Çankaya İlçesi Örneği
The Relationships between Online Market Shopping Preferences and the Accessibility of Retail Markets during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of the District of Çankaya
Ege İmren, Berk Anbaroğlu, Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.5505/jas.2023.25743  Sayfalar 1 - 24

3.
Ankara’nın Kent Merkezi Dinamikleri ve Trafiğe Bağlı Kirliliklerin İstatistiki Analizi: Ulus ve Kızılay Örnekleri
A Statistical Analysis of Traffic-Related Pollution and City Center Dynamics in Ankara: The Cases of Ulus and Kızılay
Öznur Işınkaralar, Hakan Şevik
doi: 10.5505/jas.2023.38258  Sayfalar 25 - 35

4.
Ankara’nın Zaman-Mekânsal Dönüşümü İçinde Konut ve Yol Arayüzleri
House(ing) and Road Interfaces throughout the Spatiotemporal Transformation of Ankara
Gizem Deniz Güneri Söğüt, Funda Baş Bütüner
doi: 10.5505/jas.2023.20092  Sayfalar 37 - 54

5.
Kültürel Peyzaj Ögelerini Bir Kentsel Deneyim Rotası Üzerinden Okumak: Ankara Batı Tümülüsleri Rotası
Reading Elements of the Cultural Landscape Through an Urban Experience Route: The West Ankara Tumuli Trail
Ela Alanyalı Aral, Gizem Deniz Guneri Söğüt, Buket Ergun Kocaili, Ceren Özcan Tatar
doi: 10.5505/jas.2023.28199  Sayfalar 55 - 75

6.
Tanzimat Dönemi Uygulamalarının Ankara Kent Dokusuna Etkisi (1839-1924)
The Impact of Tanzimat Period Practices on the Urban Fabric of Ankara (1839-1924)
Ayşe Nur Aytemiz
doi: 10.5505/jas.2023.14227  Sayfalar 77 - 120

7.
Kolektif Hafızanın Yeniden Üretimi: Ankara Havası Belgesel Filmini Bourdieucü Yaklaşımla Yeniden Okumak
Reproduction of Collective Memory: A Bourdieuist Re-reading of the Documentary Film: Ankara Ambiance
Murat Özdemir
doi: 10.5505/jas.2023.48569  Sayfalar 121 - 137

8.
İç Mekân Bağlamında Modern Mimarlık Mirası: Kavaklıdere Sineması Değer Analizi
The Heritage of Modern Architecture in the Context of the Interior: A Value Analysis of Kavaklıdere Cinema
Ayşe Nur Tür, Umut Şumnu
doi: 10.5505/jas.2023.97658  Sayfalar 139 - 160

LookUs & Online Makale