ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara’da Halk Kütüphanesi Sistemi: Niceliksel Bir Değerlendirme [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 115-130 | DOI: 10.5505/jas.2014.87587

Ankara’da Halk Kütüphanesi Sistemi: Niceliksel Bir Değerlendirme

Bülent Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, Başkent Ankara’nın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 25 merkez ilçedeki 42 halk kütüphanesi beş unsur itibariyle ulusal ve uluslararası standartlara göre nicelik açısından incelenmiştir. Analiz sonucu, Ankara’daki halk kütüphanelerinin sayı, kullanıcı, personel, derme ve bina açılarından yetersiz ve standartların oldukça uzağında olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonucunda, Ankara için halk kütüphanesi sistemine yönelik acil bir planlamanın yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk kütüphanesi, Halk kütüphanesi-nicelik analizi, Halk kütüphanesi-kullanıcı, Halk kütüphanesi-derme, Halk kütüphanesi-personel, Nicelik analizi, Ankara

Public Library System in Ankara: A Quantitative Analysis

Bülent Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara

This study investigates 42 public libraries in 25 central districts within the boundaries of Ankara Metropolitan Municipality in respect of five factors according to national and international standards quantitatively. The findings show that public libraries in Ankara are insufficient with respect to the number of buildings, users, staff and collection and also in terms of standards. Therefore, it has been suggested that an urgent planning is necessary for public libraries in Ankara.

Keywords: Public library, Public library-quantitative analysis, Public library-user, Public library-collection, Public library-personnel, Quantitative analysis, Ankara

Bülent Yılmaz. Public Library System in Ankara: A Quantitative Analysis. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 115-130

Sorumlu Yazar: Bülent Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale